Arabell participa al V Congrés d'EASSE a Londres

Núria López, sots directora de l’escola va participar el passat 30 de setembre al 1 d’octubre a Londres a la V edició del Congrés d’EASSE. (European Association of Single-Sex Education).

Sota el títol “Character Building, Equality & Wellbeing” va comptar amb la presència d'experts de diversos països per debatre aspectes de gran rellevància en l'actual context educatiu i social.

EASSE (European Association of Single-Sex Education) és una organització sense ànim de lucre que agrupa persones i institucions educatives de més de 16 països europeus interessats a desenvolupar i promocionar l'educació diferenciada com a proposta pedagògica organitzativa.

Aquesta cinquena edició, recollida sota el títol “Character Building, Equality & Wellbeing” va comptar amb la presència d'experts de diversos països per debatre aspectes de gran rellevància en l'actual context educatiu i social: la formació del caràcter, la igualtat entre homes i dones i el benestar i l'equilibri personal, entre d’altres.

A més, els més de 150 assistents, van poder escoltar i treballar diferents temes relacionats amb la igualtat, la projecció professional de l'estudiant i l'educació personalitzada, amb experts provinents d'universitats, iniciatives i col·legis de tot el món .

Representants d'altres associacions d'educació diferenciada de Regne Unit i Estats Units– NCGS, IBSC i GSA-, van compartir també els seus coneixements en la taula rodona d'experts “Character Building In Single-Sex Schools”. Totes les intervencions van estar marcades per una mateixa concepció educativa de fons com és l'educació personalitzada. David Armstrong –director executiu de la IBSC-, va destacar el paper de l'escola diferenciada en el procés maduratiu de l'alumne: “L'escola diferenciada permet als seus alumnes un major grau de llibertat d'expressió, més llibertat per explorar la seva pròpia identitat, més llibertat per a auto definir-se en allò que els agrada fer, en els seus talents i en com aquests poden beneficiar a la comunitat” (David Amstrong, IBSC-USA).

Noticia
Articles relacionats