Batxillerat Dual

Iniciem el projecte del Batxillerat Dual de la institució Academica Corporation, la principal empresa de gestió educativa dels Estats Units i líder en educació virtual, amb més de 180 escoles, més de 100.000 alumnes presencials i 10.000 de virtuals.

El conveni entre Institució Lleida i Academica Corporation vol implementar el proper curs escolar 2019-2020 un nou programa extraescolar de doble titulació de Batxillerat espanyol i nord-americà per a alumnes a partir de 3r d’ESO, que és el curs quan, també, els estudiants nord-americans comencen aquests estudis. El Diploma de Batxillerat Dual ofereix principalment tres avantatges: Una immersió lingüística total en anglès, idioma vehicular mentre dura el programa; una immersió tecnològica al 100%, ja que el programa es desenvolupa dins l’entorn del futur, les tecnologies de la comunicació i una immersió personal de gran nivell que fomenta l’autonomia, la responsabilitat, la presa de decisions, la maduresa i la gestió personal del treball.

Per tots aquests motius, Institució Lleida ofereix als seus alumnes la possibilitat de trobar-se en un entorn en el que es fomenta el treball i l’esforç que posaran a les seves mans grans resultats acadèmics i personals, molt en la línia que busquem als nostres centres.

Competència global
Noticia