DONES, NENES, CIÈNCIA... UNA COMBINACIÓ (IM)PERFECTA?

Dia Internacional De Les Dones I Les Nenes En La Ciència

DONES, NENES, CIÈNCIA… UNA COMBINACIÓ (IM)PERFECTA?

L’any 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va decidir que l’11 de febrer seria el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència.

La raó era molt clara i també una conseqüència de les dades objectives extretes de l’alumnat graduat: tant en universitats públiques com privades, l’alumnat femení matriculat en carreres tècniques i científiques era molt baix i continua essent-ho ja que, actualment, encara és d’un 20%.

La decisió de l’Assemblea, per tant, era donar visibilitat a les dones en aquest àmbit i promoure la seva participació amb totes les condicions d’igualtat. Es volia reconèixer la seva capacitació, ocupació i responsabilitat en llocs de treball directament vinculats al món cientificotecnològic. També vol allunyar tota mena de discriminació en les esferes de l’educació i del treball.

L’Organització de les Nacions Unides afirmava que:

“La ciència i la igualtat de gènere són vitals per realitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible, inclosos en l'Agenda 2030 [...] Desafortunadament, elles segueixen enfrontant-se a barreres que els impedeixen participar plenament en aquesta disciplina. D'acord amb un estudi realitzat a 14 països, la probabilitat que les estudiants acabin una llicenciatura, un mestratge i un doctorat en alguna matèria relacionada amb la ciència és del 18%, 8% i 2%, respectivament, mentre que la probabilitat per als estudiants masculins és del 37%, 18% i 6%.”

Milagros Sáinz, una investigadora de l’IN3, després d’anys d’estudi, en una entrevista afirma que a les nenes se’ls inculca que “les tasques lligades amb ser brillants intel·lectualment les fan només els homes”. També se’ls fa creure conscientment o inconscientment que en els àmbits STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, sigla en anglès) els homes són els qui tenen més competències i l’estereotip acaba quallant en elles. La investigadora afegeix que no és cert que les dones no se sentin atretes per la ciència, ja que hi ha moltes dones en carreres com Medicina, Biologia, Química o Farmàcia. I certament, una carrera com Medicina, que té una de les notes més altes de tall, té un 70 % de matriculades, tot i que la dada amaga també una altra realitat: sempre s’ha vinculat “tenir cura de les persones” amb el sexe femení.

D’altra banda, “les professions amb més presència femenina estan pitjor remunerades i, en general, tenen menys prestigi social” assegura Sáinz i, “tradicionalment, s’ha valorat més tot el que és masculí.”

Què cal fer, doncs? Cal que les mateixes noies acabin amb la tendència d’infravalorar les seves pròpies capacitats amb l’ajuda de la família i el professorat: no hem d’associar els seus bons resultats a la seva tenacitat, constància i esforç (valors més que necessaris) sinó amb les seves bones aptituds intel·lectuals, com faríem amb els nois.

El fet que les alumnes s’autoapartin dels àmbits STEM fa que les creacions i innovacions tecnològiques no les representin ni responguin a les seves necessitats. Alhora, les allunya de presa de decisions i del consegüent empoderament, absència que en una societat del segle XXI no hauria de produir-se.

Les famílies i el professorat hi tenim una gran responsabilitat ja que hem de procurar allunyar-nos del rol encarcarat en jocs, activitats extraescolars, pràctiques esportives o qualsevol altra activitat lúdica. Hem d’educar en igualtat d’oportunitats: els estereotips i els prejudicis perjudiquen principalment les nenes però els nens també es veuen encotillats en un paper amb el qual cada cop se senten menys identificats.

Avui el model d’escola diferenciada és un espai d’empoderament femení on la manca de pressions de gènere permet explorar totes les facetes de la feminitat sense límits i estereotips. Una dada d’impacte que ho corrobora és que l’accés a carreres científico tècniques a la Institució Lleida Arabell duplica el % actual europeu tal com mostren els resultats de la següent taula:

% d’accés a carreres cientificotècniques d’alumnes d’Institució Lleida Arabell

Curs 2016-2017 Curs 2017-2018 Curs 2018-2019 Curs 2019-2020

50% 53% 59% 40%

Hem d’educar en el pensament racional les nostres filles i els nostres fills, en l’assertivitat i en la igualtat. Institució Lleida Arabell ho fa. I tu?

FES CLIC PER A VEURE EL VÍDEO

Noticia
Articles relacionats