Oratòria

Preparació global per a les competències del futur

Una de les línies estratègiques del projecte educatiu Aude! pretén formar als alumnes de la Institució Lleida en l'àmbit de l'oratòria, una habilitat que actualment es situa al marge de l'ensenyament i que és fonamental, no solament per al món laboral; si no també per al social, emocional i familiar.

L'assertivitat, l'argumentació i la seguretat en un mateix són les pedres angulars d'aquesta iniciativa.