Terraferma en 13 preguntes

El Jordi Ferraz, director de l'escola, explica com és Terraferma a través d'un senzill qüestionari

Per què Terraferma, Jordi?

Perquè és un col·legi on els protagonistes de l’educació, els veritables educadors de les persones, són els pares. Terraferma intenta ser el millor col·laborador que trobin per fer un projecte individual per a cada fill que és exactament el mateix que fem a casa. Al ser així, tant Terraferma com la família tenim un mateix horitzó, un projecte personal per a cadascú que ens permet somiar junts.

Quins són els punts forts del Col·legi?

Sense dubte el tenir molt present, des de que va néixer Terraferma ara fa 50 anys, l’educació personal per aconseguir l’excel·lència de cada alumne amb les dues vessants formatives més importants de la persona: la seva formació humana i el seu desenvolupament acadèmic. En poques paraules, assegurar-nos, entre família i escola, que cada alumne arriba al seu horitzó personal. El que sigui un col·legi d’una línia ajuda a aquest fet per la seva familiaritat i dedicació personal. L’alt nivell d’anglès, les noves tecnologies posades en el dia a dia, la consecució d’uns hàbits ferms, el reforç de tota l’àrea lingüística al ser nois, l’educació emocional, l’educació física, …completen el currículum humà de qualsevol dels nostres alumnes.

Això, et volia preguntar sobre l’anglès, que ens interessa molt!

Des de fa molts anys, de fet als anys, 70 ja comptàvem amb un professor natiu, l’aprenentatge de l’anglès ha estat, i és, un dels objectius acadèmics del col·legi. Fem en tot el currículum de l’alumne les màximes hores d’anglès que permet la llei i li afegim arts & craft i Music a Primària. Fa uns anys feien l’aprenentatge de les Naturals en llengua anglesa però des del curs passat hem donat un pas endavant entrant al Projecte GEP (Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya) del plurilingüisme on deixem de donar en anglès aquesta àrea, que comportava perdre una mica del currículum, i en canvi utilitzem l’anglès de manera natural en totes les àrees, combinant-ho amb les altres dues llengües del col·legi, aconseguint un natural trilingüisme. L’assignatura d’anglès té, de manera transversal a tot el col·legi, l’objectiu de preparar els exàmens oficials de Cambridge que programem des de 1r de Primària fins a 2n de Batxillerat amb l’objectiu que tot l’alumnat tingui l’oportunitat de sortir de Terraferma amb el títol mínim del B2 (l’antic First Certificate). Per això comptem amb el reforç, al nostre claustre, d’un professor natiu que prepara exclusivament l’speaking (conversa) amb tots els alumnes i molts professors amb titulació per poder plantejar aquest objectiu plurilingüe. La setmana de treball a Anglaterra de 6è de Primària o l’English Week són només alguns exemples d’aquest treball.

També tindrà punts fluixos, no?

No hi ha col·legi perfecte però el que sí que hi ha és un contacte directe i una confiança amb els pares que fa que entre tots vulguem aconseguir tenir un producte molt competitiu. Els pares volen el mateix que nosaltres i, a Terraferma, ens posem a la seva disposició per aconseguir-ho: cafès de classe amb direcció, famílies coordinadores de curs, convivències amb famílies, activitats de formació d’escola de mares i pares, etc.

No entenem molt bé com personalitzeu, perquè d’altres centres també n’hi parlen?

La personalització a Terraferma es concreta en una atenció personal al alumne i als seus pares, fent doncs un triangle on el centre busca l’excel·lència humana i formativa des de la diversitat. Cada alumne i família té un preceptor cada curs que pivota els objectius del col·legi amb els individuals de casa, traient el màxim partit de cadascú. A més coordina als professors que té l’alumne dins els plans personals que se li fan. És la persona de referència. Cada quinze dies té una trobada personal amb l’alumne i cada trimestre, es reuneix com a mínim un cop o les vegades que facin falta, amb la família per coordinar aquest pla de treball personal. Està contínuament a disposició de la família i de l’alumne. Només així es pot educar personalment ja que el preceptor aplica la formació que s’imparteix des de l’aula pel tutor a la individualitat de cada nen o de cada noi.

I si el nostre fill necessita un reforç addicional?

Ja hem parlat que a Terraferma, amb tots els seus mitjans, busquem l’excel·lència personal dins la diversitat. Tenim diferents mitjans per a tractar aquesta diversitat. Per un costat proves, dins el cicle inicial, per discriminar problemes de lecto-escriptura o de dislèxia i de concreció dels talents personals a 4t d’ESO per tal d’orientar i treure el màxim partit de les potencialitats professionals futures i poder orientar els estudis de Batxillerat o cicles formatius de Cicle Superior. Quan un alumne necessita algun tipus de reforç o de seguiment, entra dins del programa del gabinet psicopedagògic del col·legi per tal de que, dins de l’horari escolar, pugui tenir aquesta atenció i seguiment. Aquest equip es coordina amb els especialistes que puguin tenir els alumnes fora del col·legi i també es fa un seguiment setmanal amb la logopeda externa que treballa a Terraferma, així com directament amb les famílies.

Ens agrada molt el projecte i el col·legi però ens frena la diferenciada. Què té de bo? No és anacrònic que noies i nois estudiïn separats si la societat és mixta?

Mira, efectivament cada estil educatiu té les seves bonances i mancances. Malgrat tot nosaltres, al tenir l’horitzó educatiu posat en l’excel·lència acadèmica dins la diversitat i de formació humana personal, el fet d’atendre per separat nois de noies en el tram decisiu per aquesta formació, s’adequa molt bé a les nostres expectatives de poder treballar unitàriament amb nois, de la mateixa manera que a l’Arabell, la nostra seu femenina, ho fan amb les noies. És una qüestió de maduresa personal respecte al tema de la formació humana, on l’edat cronològica i la madurativa no correspon entre nois i noies a l’etapa escolar, i per això podem atendre millor les necessitats de cadascú, i unes diferències biològiques contrastades per especialistes, que afecten als aprenentatges de diferents àrees, amb la qual cosa també podem atendre millor als nois, o a les noies des de l’Arabell, traient el millor de cadascú. Només cal mirar les dades que EASSE (European Association Single-Sex Education) ofereix per contrastar-ho.

Molts col·legis treballen per projectes. Què feu vosaltres?

A Terraferma ens agrada oferir als alumnes un ventall de possibilitats diferents d’aprenentatge ja que cada alumne és diferent i ha de tenir aquesta possibilitat. L’enriqueix molt més que un únic estil. Es treballa amb projectes un 20% dels temps acadèmic, però també amb Treball Cooperatiu, en petits grups, amb classe tradicional quan es necessita, debat, amb presentacions per part dels alumnes, tallers (com el d’oratòria, medis audiovisuals, …), teatre, etc.

Terraferma és de l’Opus Dei. Quina relació té?

Malgrat que tradicionalment es coneix al centre amb aquesta vinculació, Terraferma no és de la Prelatura de l’Opus Dei. En la seva fundació al 1967, Terraferma va ser iniciativa d’un grup de pares que, precisament, no volien una educació de cap entitat religiosa, com era la realitat d’aquells moments a Lleida. Volien una educació donada per laics però amb una orientació cristiana de la vida. Tota una novetat del moment. Donada l’orientació cristiana, els mitjans pròpiament pràctics de la fe, es van encomanar a sacerdots de la Prelatura de la Sta. Creu, vinculada directament a l’Opus Dei, part de l’Església Catòlica. Amb la qual cosa, ni econòmicament ni organitzativament es depèn ni es té a veure amb l’Opus Dei, però es segueix confiant a la Prelatura aquesta formació espiritual que, lliurement, es pot rebre. Si em preguntes si hi ha famílies o professors que estan vinculats a l’Opus Dei et puc confirmar que és una minoria però no així l’ambient de formació humana que s’ofereix a Terraferma. Terraferma pertany a Institució Familiar d’Educació, una empresa educativa amb seu a Barcelona i 14 col·legis a Catalunya i Balears.

He vist que teniu un projecte en marxa, AUDE. Perquè i on apunta?

AUDE, que ens ve a dir atreveix-te a somiar!, és la continuació del projecte INSTITUCIÓ 2.0 que vàrem desenvolupar els darrers 5 anys. En els propers 5, i guiats per AUDE, volem portar a Terraferma i, per osmosis, als seus alumnes i professors a aconseguir fites en 4 àmbits molt concrets: Lideratge ètic, dotar-los d’eines per saber-se liderar i ser líder a la societat que han de viure, preparats pel canvi, no només fer alumnes capaços acadèmicament sinó amb talents per obrir-se pas i ser capaços d’influir. Competència global, saber qui és, com és i saber-se comunicar i, per acabar, el compromís social; no volem somiar en alumnes, fills, com a líders preparats i competents però que no sumin, que no aportin res a la societat, que siguin individualistes i tancats. Amb aquestes quatre contribucions al que ja és Terraferma volem somiar en fills, en alumnes que siguin els futurs motors de canvi, que canviïn el món.

Podeu veure el vídeo d'Aude! a continuació.

<iframe width="500" height="305" src="https://www.youtube.com/embed/oh_XFlQ6yGg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Un altre tema que ens tira endarrere és que, al ser un col·legi elitista, el preu segur que és alt.

Per la meva experiència amb famílies que vénen d’arreu, la diferència de preu no és, ni molt menys, res destacable. Malgrat tot estic convençut que el producte personal, acadèmic i formatiu justifica de llarg aquesta petita diferència. Em comentes que si som un col·legi elitista i la meva resposta rotunda és no. Terraferma el formen famílies amb un denominador comú: voler el millor pels seus fills, somiar en el seu futur i treure el màxim profit dels seus talents. Hi han moltes famílies que fan equilibris a l’economia familiar però tenen molt clares les seves prioritats. Això ens esperona a millorar cada dia per oferir-los una educació el més competitiva possible.

Tens fills Jordi? Quina és la teva experiència dels col·legis com a pare?

Tinc, amb la Rosa, 5 fills dels quals dos ja són universitaris. La nostra experiència com a pares és que els col·legis, tant Arabell com Terraferma, ens han ajudat i complementat molt en la nostra tasca com a pares. Allí on no hem arribat nosaltres, ens han recolzat, i allò que moltes vegades no veus com a pares, ens ho han mostrat. Sempre és una sort poder comptar amb un altra opinió professional, i més quan es tracta dels teus fills. Dels universitaris us puc dir que compleixen allò que buscàvem: persones lliures i ben formades com a persones i que han tret endavant els seus talents.

Per acabar, ja heu fet Portes Obertes? Com podem conèixer el projecte del col·legi sense compromís?

Donada la naturalesa personalista de Terraferma, cada dia tenim les Portes Obertes. Ens agrada que conegueu el col·legi en el seu ritme habitual, sense cortines, en funcionament. A més, com és lògic, només es pot conèixer el que serà el vostre projecte, el dels vostres fills, quan es parla personalment. Per això m’agrada quedar amb vosaltres a soles, sense visita guiada, per a que pugueu preguntar i conèixer amb tota llibertat qualsevol aspecte educatiu i formatiu que us interessi. A la plana web hi ha un qüestionari per demanar cita però, tant si escriviu un correu a [email protected] com si em truqueu al telèfon 973737011 o 629389946, quedem quan us vagi millor d’acord a les vostres necessitats d’agenda.


Noticia
Articles relacionats