Plurilingüisme

L'anglès ha de ser una llengua amiga i present en la vida diària. Per això, a la Institució Lleida, hem deixat de veure l'anglès com una assignatura 
per establir aquest idioma com a vehicle natural de comunicació diària a l'escola, en altres assignatures, presentacions, conferències...


L'anglès des de ben petits

A la Institució Lleida som conscients que l'anglès té un paper fonamental en el procés d'aprenentatge i, per això, des de Llar d'Infants procurem que els nens i nenes creixin adaptant-se al vocabulari per facilitar la comprensió de la llengua estrangera mitjançant diferents projectes i rutines diàries.

A l'espai d'Arabell els nens i nenes de 0 a 1 anys gaudeixen i aprenen l'anglès a traves d'un mètode vivencial que inclou el joc i les rutines de classe com a eines per a facilitar als més petits l'assoliment del vocabulari, sons i llenguatge. D'aquesta manera tenen un contacte continu amb l'anglès, el català i el castellà.

A Llar 2, continuem treballant amb un 80% de les hores en anglès. Cadascuna de les unitats didàctiques es presenten amb diferents materials i es proposen activitats diverses mitjançant les quals els alumnes posen en pràctica el que han après jugant, cantant, etc. 

Projecte Hooray

Aquest projecte s'aplica en totes les aules d'Educació Infantil i ofereix als nostres alumnes l'oportunitat d'aprendre del seu entorn amb els cinc sentits segons el mètode "Active Learning". Així, els alumnes d'entre 0 i 5 anys aprenen de forma lúdica en un entorn condicionat que els motiva i els porta a gaudir de l'aprenentatge de l'anglès.

Amb aquest mètode, al llarg de tot el dia, l'anglès continua adquirint importància: en el menjador, a la classe, al pati....

La introducció de l'anglès des de les primeres edats de manera progressiva facilita molt el seu aprenentatge i, per això des de la Institució Lleida, oferim l'oportunitat d'aprendre de forma lúdica i amable amb una àmplia varietat d'activitats.

CLIL: assignatures en anglès

La continuïtat i coherència del nostre programa educatiu és un factor clau per guiar als nostres alumnes cap a un aprenentatge sòlid i complet que els porti a la millora personal, humana i professional.

Continuant amb la dinàmica d'ensenyament de la llengua estrangera que s'inicia en l'etapa d'Infantil a la Institució Arabell, a Primària les iniciatives i projectes emmarcats dins de l'assignatura d'anglès tenen un paper principal.

El projecte CLIL (Content and Language Integrate Learning) engloba l'oferta d'assignatures curriculars que s'imparteixen en anglès com Science, Geography... perseguint els següents objectius:

  • Assimilar els coneixements de l'assignatura que s'imparteix.
  • Utilitzar i integrar l'anglès com a vehicle de comunicació, més enllà de la gramàtica.

An Irish Experience

Els més petits de Secundària de Terraferma i les alumnes de 6è de Primària i 1er d'ESO d'Arabell, tenen l'oportunitat de cursar un dels trimestres escolars a Irlanda convivint amb una família nativa mentre continuen els seus estudis en una escola de Dublín.

Durant la seva estada, els alumnes tenen l'oportunitat de conèixer de primera mà els costums del país reforçant així la seva comprensió i expressió oral així com l'ús de la gramàtica. Un preceptor/a de la Institució realitza un seguiment dels seus avanços facilitant així l'aprenentatge i adaptació.

El programa es va iniciar fa més de 20 anys i hi participen una vintena d'alumnes cada curs.

Auxiliar de conversa en anglès

El departament d'anglès de l'espai de Terraferma i Arabell compta amb un auxiliar de conversa que treballa als diferents cursos a través de projectes concrets pensats per atendre de forma individual a cada alumne i que suposarà una millora en la pronunciació, la comprensió oral i la fluïdesa de l’anglès.

La tasca educativa de l'auxiliar de conversa és doncs, donar suport lingüístic a les activitats programades pel tutor d'aula, amb objectius comuns: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l'alumnat.

Aquest objectiu és clau per a l'aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que l'oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l'estudi i el creixement personal. 

Oratòria en anglès

Amb aquest projecte de debat i oratòria en anglès, els alumnes aprenen conceptes bàsics de la comunicació oral que impliquen una millora en la redacció, l'estructuració del discurs i la defensa de les idees amb diferents arguments.

Perdre la por a parlar en públic en anglès i aprendre a debatre ajuda els nostres alumnes a pensar i a expressar-se amb eficàcia fent servir aquesta llengua, les expressions formals necessàries i el vocabulari segons la temàtica del debat. 

English School Week

Dins el nostre projecte d’immersió lingüística en anglès, que venim desenvolupant des de fa uns anys i que comprèn algunes activitats extraordinàries de competència lingüística, organitzem una “English Week”, una setmana temàtica completament en anglès, amb professors nadius. Aquesta activitat té com a finalitat transformar el col·legi i les aules de la Institució Lleida durant aquesta setmana en una autèntica escola anglesa, de manera que totes les activitats a l’aula i les lúdiques que es faran al llarg d’aquests dies seran en anglès i portades a terme per professionals especialistes nadius d’Anglaterra.

L’experiència mostra que d’aquesta manera, els vostres fills tindran l’oportunitat de practicar tot el que estan aprenent en aquesta llengua i comprovar, de primera mà, la seva competència lingüística.

Little Bridge

Des de fa 3 anys, els nostres alumnes de Terraferma de Primària gaudeixen d'una nova forma d'aprendre anglès.

Little Bridge és una eina online en la qual participen més de 5 milions de nens de tot el món. La plataforma recrea un món online de jocs i proves participatives que permet que els alumnes —en un entorn i comunitat amables i controlats— puguin comunicar-se en anglès amb els seus companys i la resta de jugadors.

Little Bridge permet:

  • Treballar les habilitats comunicatives amb nens i nenes de tot el món
  • Posar en pràctica els coneixements en gramàtica i expressió escrita
  • Consultar el material online sobre el vocabulari, expressions, etc.
  • Gaudir amb l'aprenentatge de l'anglès

Exàmens oficials

Totes aquestes iniciatives són un punt clau per als alumnes que es preparen per presentar-se als exàmens de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) i de Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages).


Des del Departament de Llengües estrangeres de la Institució Lleida, s'anima i prepara a l'alumnat per participar en aquestes proves reconegudes internacionalment. D'aquesta manera es promou i facilita que els alumnes i les alumnes acabin els seus estudis havent obtingut un títol Oficial d'Inglés.

Altres llengües estrangeres

A Arabell i Terraferma tenim molt clar que l'aprenentatge d'idiomes és de gran importància per al present i el futur dels nostres alumnes. És per això que, al nostre centre educatiu, l'ensenyament de llengües estrangeres té una importància cabdal des de les primeres edats.

En aquesta línia, la Institució Lleida ofereix als alumnes de Secundària l'oportunitat d'iniciar-se en l'aprenentatge de l'alemany. Aquesta activitat extraescolar està integrada en el projecte de Plurilingüisme del centre.

Plurilingüisme
Portal d'admissions

Si vols més informació, concerta una entrevista o visita l'escola;
trobaràs tot això i molt més al nostre portal d’admissions.

Treballa amb nosaltres

Vols treballar a la Institució LLeida?

Envia'ns el teu CV