A l'Arabell no se'ns entortolliga la llengua

Una de les línies estratègiques d'AUDE és la competència global, que ha de formar les nostres alumnes perquè puguin comunicar i inspirar els altres en un món cada cop més tecnològic, multicultural i plurilingüe.

Parlar i escriure amb habilitat, escoltar amb empatia, dialogar amb tothom són actituds i destreses necessàries per a l'aprenentatge i per a la convivència. 
Una de les eines per les quals hem apostat és l'oratòria i el debat, sense oblidar-nos de la lectura en veu alta o de l'expressió escrita, sempre necessàries perquè el debat o el discurs s'executin de manera òptima.

Per tal de treballar-ho de manera integral i no tan sols a dins de l'aula, hem programat l'assistència en les següents activitats que us anirem explicant a mesura que hi anem assistint. 

- Concurs de redacció de la Coca-Cola (en català i castellà). 10 i 17 de març. 1r cicle de l'ESO.
- Concurs de PICA-LLETRES (català). 14 de març. 3r d'ESO.
- Concurs de Lectura en Veu Alta de l'Enciclopèdia Catalana (català). 6 d'abril. Cicles mitjà i superior de Primària. Primer i segon cicle de l'ESO.
- Concurs TEDIS d'Institució (Torneig Escolar de Discursos) (català i castellà). 21 d'abril. 2n cicle de l'ESO.
- Concurs de DEBAT d'Institució (català i castellà). 19 de maig.  2n cicle de l'ESO

Tot i que la totalitat de l'aula treballa aquestes destreses, tan sols pot acudir a aquests esdeveniments un nombre concret i escàs d'alumnes. Per tal d'ampliar l'experiència, el dia de Sant Jordi a la tarda, el col·legi convocarà un concurs de Lectura en Veu Alta i de Debat entre l'alumnat que no ha estat seleccionat per assitir als esmentats concursos. Els nostres concursos comptaran amb l'assistència de professionals de l'àmbit universitari, periodístic, etc., per donar la importància que escau a l'esdeveniment i perquè les alumnes se sentin motivades a fer fora de l'aula allò que han treballat al llarg del curs.

Ja ho veieu... a l'Arabell no se'ns entortolliga la llengua!!


Departament de Llengües Catalana i Castellana

Noticia
Articles relacionats