imatge de capçalera

Projecte Chromebook a l'aula

Institució Lleida promou el desenvolupament de la competència digital dels seus alumnes de manera transversal a través dels projectes d'innovació tecnològica que es desenvolupen en pràcticament totes les àrees.

La competència digital és actualment base de la societat del coneixement, tan essencial com la competència lingüística. El seu desenvolupament va unit als avenços tecnològics i a la digitalització de la societat, i la seva integració en els processos d'aprenentatge és fonamental no solament per ser una eina professional imprescindible, sinó també perquè el col·legi i la família són els millors àmbits per a aprendre a usar-los amb seguretat i responsabilitat.

Des de 5è de primària fins a 4t d'ESO els alumnes disposen, entre altres eines d'aprenentatge, d'un Chromebook que és un portàtil personal de caràcter educatiu, pensat específicament per a l'àmbit escolar. Contribueix a incrementar les possibilitats per a l'aprenentatge, i fomenta la col·laboració, la comunicació, la creativitat i la innovació.

El Chromebook és el dispositiu més utilitzat a Espanya, els EUA i molts altres països.