Audició de desembre

Esperem el Nadal acomiadant-nos de la tardor amb Vivaldi.

Audició musical


ÈPOCA

Barroc

COMPOSITOR

Antonio Vivaldi (1678-1741)

AUDICIÓ SELECCIONADA

Les quatre estacions: La tardor

Allegro. Concert per a violí en Fa major

Informació musical

BIOGRAFIA

Nasqué al 1678 a Venècia (Itàlia) on va treballar la major part de la seva vida, encara que els seus últims anys els va passar a Viena, a la cort de l’emperador austríac.

Va ser ordenat sacerdot i va ser professor de violí d’una institució dedicada a la ensenyança i educació de nens orfes.

Va compondre obres de gran qualitat i bellesa. Es calcula unes 750 obres. La forma concert de tres moviments va ser la favorita. (Ràpid, lent, ràpid).

MUSICAL

“Les quatre estacions” és un conjunt de concerts per a violí i orquestra de corda. La seva duració total és de quaranta minuts (la primavera, l’estiu, la tardor i l’hivern).

L’orquestra interpreta a la tardor un vella i senzilla melodia en la que ens descriu els sons de la tardor, i el caràcter descriptiu de la seva música mitjançant els animals, els caçadors; amb un tema principal funcionant com a tornada en les diferents intervencions de l’orquestra i el solista.


Noticia
Articles relacionats