Avisos importants

En aquesta secció trobareu alguns consells pràctics que afavoreixen la convivència i el tarannà familiar de l'escola.

·Per tal de vetllar i afavorir que a l’escola hi hagi un ambient de família, confiança i respecte, la comissió de convivència, integrada per professores, ha elaborat les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, on es recullen els drets i deures dels alumnes, així com les normes de convivència, que a principi de curs fem arribar a les famílies.

·Us preguem que comuniqueu a secretaria si l’alumne ha d’arribar tard a l’escola.

·Cal sol·licitar per escrit l’exempció de participar en esports per prescripció facultativa, indicant la durada de

 l’esmentada exempció.

·Heu d’estacionar els cotxes  a les zones habilitades com a pàrquing, i no aturar-vos davant les entrades, per que s’obstaculitza la circulació dels altres vehicles, així com no heu d’ estacionar en les zones enjardinades ni al pàrquing d’autobusos. Us agrairem que no estacionéssiu els vehicles a l’interior de la rotonda, ja que fem malbé la gespa i el sistema de reg. Moltes gràcies!

·Us recordem que els alumnes no poden jugar  a les zones de serveis, de pas de vehicles ni enjardinades per la seva seguretat.

·Es un tret diferencial de la nostra escola no fer regals de caire personal al personal que hi treballa.


Noticia
Articles relacionats