Bases concurs de mascotes de lectura - Estació de les Lletres

BASES DEL CONCURS DE MASCOTES DE LECTURA

- La mascota ha de fer referència de manera directa o indirecta al món dels contes i dels llibres.

- Es pot fer en qualsevol tècnica i format (paper, cartró, ninots, plastilina, digital...).

- S’ha de portar la mascota al col·legi o enviar la proposta digital per correu electrònic.

- Es classificaran per categories.

- El termini de presentació de les mascotes serà el dia 15 d’abril, a Institució Lleida - Terraferma

- S’han de presentar les següents dades: nom de la mascota i dades dels autors (nom i cognoms, curs). Cada mascota ha de tenir posat el nom en algun lloc visible.

- Totes les mascotes estaran exposades al hall d’entrada de Terraferma a partir del mateix dia del seu lliurament.

- Els autors autoritzen la possible utilització de la idea de la mascota i/o el seu nom per algun dels projectes futurs de L’Estació de les Lletres.

- El veredicte es farà públic a la web del col·legi abans del 23 d’abril. El veredicte del jurat és inapel·lable.

- Els premis i el lliurament dels mateixos serà el 23 d’abril. Hi haurà un diploma per a tots els participants.

- Aquest concurs té com a objectiu principal l’animació i el foment de la lectura en els joves.

- La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Competència global
Noticia