Coaching educatiu: formació per el professorat

Un grup de professionals d’Institució Familiar d’Educació han fet un curs de coaching educatiu.

Què és el coaching educatiu? És una conversa entre dos persones que possibilita la millora de l’aprenentatge i el desenvolupament a través de l’autoconsciència i del sentit de responsabilitat personal, en la que el coach acompanya i facilita que la persona acompanyada interioritzi i posi en pràctica objectius de millora sense ser aconsellat específicament. 

Per a què volem aquesta eina al col·legi? El coaching ajudarà molt en les converses personals amb els alumnes i les famílies. Moltes vegades -en l’entorn educatiu- ens adonem que donem consells però no es posen en pràctica. Aquesta eina ajuda que la persona interpel·lada sigui conscient del seu propi procés de millora, s’involucri i faci seus els objectius que s’ha marcat en el seu aprenentatge per a la vida.

El que ens queda, ara, és la formació específica que s’ha de fer a cada centre. Sens dubte, veurem una gran millora a les nostres converses personals i en el desenvolupament personal dels alumnes.


Competència global
Noticia