Comencen les sessions inForma't!

La passada setmana, va tenir lloc la primera sessió inForma’t, que portava com a títol: “Crear, cuidar, gaudir ...!” , impartida per la Sra. Eulàlia Guardiola.

Ens va explicar com optimitzar el temps i les tasques de la llar, gaudint d'elles i realitzant-les amb organització, previsió i serenitat.

És important crear un ambient participatiu on tots els membres de la família s’impliquin a aconseguir un clima ordenat, amable i familiar, així com a conèixer a fons les necessitats de les persones que viuen en la mateixa llar, identificar-hi els punts febles i planificar estratègies de millora.

També és important compartir responsabilitats, ja que aporta beneficis per a tota la família.

Ser corresponsable implica comunicar-se, consensuar, prendre decisions conjuntes sobre aspectes que afecten totes les persones i, alhora, també garanteixen que tothom disposi de temps de lleure a favor d’una major qualitat de vida i un major benestar.

Per tant, les responsabilitats domèstiques s’adopten de manera igualitària entre el conjunt de membres de la família: pare, mare i fills.

La família, per promoure corresponsabilitats ha de saber dialogar sobre la importància del repartiment equitatiu de les responsabilitats i tasques domèstiques, i dels beneficis que comporta.

Com podem promoure corresponsabilitats?

-Organitzar torns per realitzar les tasques entre totes les persones de la llar.

-Planificar tasques setmanals.

-Reconèixer la importància i l’esforç que suposa el treball domèstic i de cura perquè tots ens sentim bé a casa.

-Ensenyar habilitats domèstiques a les persones que no les han fet mai.

-Col·laborar per mantenir la casa neta i endreçada.

En acabar les tasques, és bo buscar un espai per descansar i gaudir en família.Noticia
Articles relacionats