Conferència "Formar persones autònomes disposades a donar-se", a càrrec de Francesc Torralba

El Dr. Francesc Torralba va impartir el 19 de febrer una conferència a La Unió, d'Alpicat, amb el títol "Formar persones autònomes disposades a donar-se”.

El Dr. Francesc Torralba va impartir el 19 de febrer una conferència a La Unió, d'Alpicat, amb el títol "Formar persones autònomes disposades a donar-se”. La conferència estava organitzada per Institució Lleida i va aplegar un nombrós grup de persones assistents, interessades en els aspectes formatius de família. 

Entre les idees centrals de la conferència, el Dr. Torralba va esmentar l’autonomia que s’ha de fomentar en els fills i les filles, però una autonomia que s’ha d’educar. Va animar a les famílies a ensenyar als fills a pensar i a fer-los créixer en la capacitat de poder desenvolupar el seu projecte de vida. Els fills han de ser educats en autonomia psicològica, en autodeterminació personal, en autonomia espiritual. Una altra idea central va anar al voltant d’auto-donar-se, és a dir, tenir la capacitat de donar als altres els talents que un ha rebut. “Només queda el que donem”, va acabar concloent.

Tots els assistents van quedar enriquits per les seves paraules i s’emportaren un bon grapat d’idees per a formar millor els seus fills.


Lideratge ètic
Noticia