Cursos d'Orientació Familiar a Arabell i Terraferma

El primer trimestre d'aquest curs, tindrem a Terraferma i Arabell nous Cursos d'Orientació Familiar que organitza l'associació FERT. Enguany, els cursos són oberts a tothom


PRIMERES LLETRES
Edats1er, 2on i 3er EPRI
Resum

Una vegada adquirits els marcs de referència estables que els nens i lesnenes necessiten viure durant les seves “Primeres passes”, ens trobem amb nens de 6 a 8 anys que comencen a manifestar trets de la seva personalitat i ús de raó. Aquesta circumstància requereix individualitzar molt el tracte amb ells.

Amb aquest programa d’Orientació Familiar els pares aprenem a conèixer millor els nostres fills i conciliar la seva educació personalitzada amb les influències de l’entorn. És ara el moment de presentar als fills aquest estil familiar, que cada matrimoni construeix i que ajuda a canalitzar els seus comportaments sobre el substrat de les virtuts humanes. 


Sessions

COL·LEGI ARABELL, Divendres 21.30h

Calendari

1. Introducció. Cap a l’ús de raó. 27 d’octubre

2. El projecte educatiu. Educar per objectius. 10 de novembre

3. El coneixement dels fills. El diferents caràcter. 17 de novembre

4. la intimitat amb els fills i l’educació de l’afectivitat. 24 de novembre

5. Educar en valors. 1 de desembre

6. L’autoritat amb els fills. 15 de desembre


S


  PRIMERES DECISIONS
Edats 4t i 5è EPRI
Resum

En els últims anys de l’etapa infantil les nenes i els nens mostren una gran desimboltura en la seva relació amb l’entorn que els circumda. Això els obliga a prendre gran quantitat de decisions personals en moltes situacions diàries. Per poder triar s’ha de tenir en compte una escala de valors com a referència.

Amb aquest programa d’Orientació Familiar els pares analitzem la importància de viure d’acord amb una escala de valors, com transmetre’ls als fills i com ajudar-los a conquistar-los. En aquestes edats els nens i les nenes es troben en la millor etapa infantil, en la més receptiva, per això no es pot endarrerir tractar determinats temes, esperant fer-ho quan arribin a la pubertat o l’adolescència. Ara és el moment en el que els pares hem de tenir l’educació familiar necessària per a consolidar les virtuts i els valors dels nostres fills.
Sessions

Associació Juvenil Raier, Divendres 21.30h

Calendari

1. Introducció al programa.

Les primeres decisions en una etapa d’equilibri. 3  de novembre

2. L’educació de la voluntat. Forjar el caràcter. 10 de novembre

3. L’ús del temps lliure. El temps d’oci. 17 de novembre

4. La transcendència. 24 de novembre

5. L’educació de l’afectivitat.

Reflexions al voltant de l’educació per a l’amor. 1 de desembre

6. Autoritat i responsabilitat Aprenent a ser lliures. 15 de desembre


S  PREADOLESCENTS
Edats 6è EPRI i 1er i 2on de la ESO
Resum

Les nenes i els nens acaben la seva etapa infantil quan entren en la fase de la pubertat. En aquest moment es produeixen al seu interior una sèrie de canvis psicosomàtics que, units a les influències externes que reben, pertorben la seva sensibilitat i alteren la seva conducta. A aquest període en diem preadolescència.

Amb aquest programa d’Orientació Familiar els pares ens formem en educació familiar, analitzem quines són les causes i els efectes d’aquests canvis i estudiem les pautes més apropiades per mantenir una relació sensata, dialogant i ferma amb els nostres fills, sense coartar el seu natural descobriment del món que els envolta i que els exigeix començar a ser ells mateixos.

Sessions

COL·LEGI TERRAFERMA, Divendres 21.30h

Calendari

1. L’etapa preadolescent. Entorn a la pubertat. 27  d’octubre

2. Orientar en els estudis i influència de l’ambient.       

L’adquisició de hàbits 10 de novembre

3. La seva incipient autonomia. 17 de novembre

4. Sentiment espiritual. La idea de servei en la família. 24 de novembre

5. Primeres sortides.

Les noves tecnologies i les primeres sortides 1 de desembre

6. Identitat sexual. Valor del cos: Masculinitat i feminitat 15 de desembre


Noticia
Articles relacionats