Dream Schools!

Aquest projecte pretén que ens introduïm i practiquem de manera sistemàtica amb la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu, dins la línia estratègica d’AUDE, Preparats per al canvi.

Aquest cap de setmana, les professores de primària, secundària i batxillerat del col·legi Arabell hem iniciat un procés de formació que es desenvoluparà al llarg de tres anys i que ens ha de preparar per al canvi de paradigma que s’està produint, ja, en l’ensenyament.

El món evoluciona cada cop més ràpidament. Les nostres alumnes viuen aquests canvis amb normalitat i l’escola ha d’evolucionar amb elles per tal que les eines que els han de facilitar l’aprenentatge els siguin favorables de cara al seu desenvolupament personal en el món en què viurem, tant a nivell social com a nivell laboral.

A través de Dream schools, el professorat ens formarem en aquestes noves metodologies i també en una manera de pensar que Institució vehicula com una conditio sine qua non per arribar a l’excel·lència: el pensament visible.

Just perquè el món cada cop és més ric i canviant, cal que formem les nostres alumnes en la cultura del pensament. Cal que siguin crítiques i sàpiguen extreure les seves pròpies conclusions. Aquest pensament visible pot treballar-se des de qualsevol assignatura i a través dels grups cooperatius. A partir de la força que adquirirem personalment, enfortirem el grup i la força del grup, al seu torn, ens enriquirà personalment. Individualitat i globalitat es defineixen mútuament.

Al llarg del curs i de manera progressiva, les professores aniran aplicant metodologies que aniran instaurant el treball en grup i l’esperit analític i crític, tan necessari avui dia, que vivim inundats d’informació.

Paral·lelament a aquesta implementació gradual, continuarem formant-nos per anar perfeccionant metodologies, rutines de pensament i aprendre a aprendre, per a, d’aquí a tres anys, haver fet nostre el Dream schools. I quan diem nostre, volem dir de tots: alumnes, equip directiu i famílies.

Benvingut, futur!

Flora GrífolNoticia
Articles relacionats