El rellotge, l'audició de la primavera

Haydn era una persona senzilla, honesta i sempre ajudava als més necessitats. El denominaven el pare de la simfonia, la sonata i el quartet de corda.

AUDICIÓ MUSICAL

ÉPOCA

Classicisme

COMPOSITOR

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

AUDICIÓ SELECCIONADA

El rellotge, simfonia 101 (andante)

INFORMACIÓ CULTURAL

BIOGRAFIA

Nasqué a Rohrau (Àustria) el 31 de març de 1732 i morí als 77 anys al 1809. Compositor austríac, home humil amb una actitud molt positiva davant la vida que va impregnar tota la seva obra. Als vuit anys va ingressar a l’agrupació coral “Cor de nens cantors de Viena”, i des de llavors va ser músic i mestre director de diferents grups de cambra sota mecenatge i al servei de diferents prínceps. Era una persona senzilla, honesta i sempre ajudava als més necessitats. El denominaven el pare de la simfonia, la sonata i el quartet de corda.

MUSICAL

“El rellotge”, una desenfadada i alegre melodia constantment repetida durant el moviment de forma rítmica compassada, ens evoca la imatge d’un petit i ballarí rellotge, que al mateix temps sincronitza la seva petita dansa com l’invariable tic-tac del seu petit pèndul.


Noticia
Articles relacionats