El Semàfor dels Valors

Amb el nom de “El Semàfor dels valors” té lloc una competició esportiva dels alumnes de Primària al llarg del mes de maig. Els entrenadors o els guies són alumnes de 4t d’ESO que s’encarreguen de portar els equips i guiar-los durant la competició.

El resultat final no el determina tant el marcador dels partits sinó el comportament dels participants al llarg del joc, les faltes que han comès o la seva reacció davant les faltes que reben, el joc net, el respecte al contrari, el saber guanyar i saber perdre, l’honradesa per a reconèixer quan s’ha comès una penalització, etc.

És una iniciativa del Departament d’Educació Física que, amb aquesta activitat, vol promoure entre els alumnes un objectiu molt interessant: que sàpiguen jugar, disputar un partit, un campionat, etc. sabent que s’ho poden passar molt bé participant i competint però, alhora, manifestant un respecte i saber fer davant les altres persones.


Compromís social
Galeria