Elecció nova AMPA Institució Lleida

La unificació de codi entre Arabell i Terraferma per a formar Institució Lleida ha suposat la creació d'una nova AMPA, que comença el seu mandat amb molta il·lusió.

El passat 17 de desembre van tenir lloc les votacions per a la conformació de la primera Associació de Mares i Pares de la Institució Lleida, formada pels pares i mares dels dos espais, Arabell i Terraferma.

La candidatura escollida està formada pels membres següents:

President: Carles Gràcia.

Vicepresident: Miguel Albero.

Secretària: Judith Peiró.

Tresorer: Gonzalo Mateo.

Vocals: Carme Santamaria, Dorinda Aventín, Magda Culleré, Emilio de Gomis i Alberto Botines.


Els volem fer arribat la nostra felicitació com a primera AMPA unificada del Col·legi Institució Lleida. No obstant això, des de la comunitat educativa de la Institució Lleida volem donar les gràcies als membres de les dues AMPA anteriors, per la feina i la dedicació que han exercit durant els últims cursos.

Preparats per al canvi
Noticia