English is a must!

A Institució Lleida estem apostant evidentment per l’ensenyament d’aquesta llengua des de ben petits, des dels 0 anys, tal i com es fa a Llar i l’Infantil de les nostres escoles.

Durant molt anys, l’ensenyament dels idiomes a les escoles es veia com un enriquiment cultural del currículum, com a un bany superficial d’idioma per sortir-se del pas. De mica en mica, l’administració educativa va anar augmentant el pes de l’idioma en el currículum, va insistir en començar a edats molt més primerenques i, fins i tot, recomana l’ús de l’anglès com a llengua vehicular a l’hora d’impartir alguna matèria que no sigui específicament la llengua anglesa.

Per què aquesta evolució? La resposta és clara i evident. La globalització mundial com a conseqüència de la millora dels transports i la comunicació ha fet que l’anglès s’acabi expandint per tot el món, malgrat hi hagi llengües que el superen en nombre de persones parlants. Per tant, l’anglès s’ha esdevingut una llengua necessària avui en dia per tot aquell que vulgui millorar professionalment -sigui la professió que sigui, no cal que aquesta vingui del món universitari-. El comerç, la transmissió d’idees, el món científic i d’investigació, per posar uns exemples, tenen en la seva gran majoria una llengua comuna: l’anglès. Fins i tot, un gegant industrial com és la Xina, fa servir l’anglès a l’hora de promocionar els seus productes. Actualment diuen que al voltant del 85% dels treballs qualificats exigeixen un nivell avançat d’anglès. I per no dir, per exemple, el nivell que demanen a les universitats per poder donar els títols de grau. Per aquest motiu, a Institució Lleida Arabell i Terraferma estem apostant evidentment per l’ensenyament d’aquesta llengua des de ben petits, des dels 0 anys, tal i com es fa a Llar i l’Infantil de les nostres escoles.

I no és una moda, és una realitat. Els nens i les nenes que tenim ara a les escoles, amb la velocitat de canvis que estem tenint actualment en el món, sabem -ja passa ara- que tenen el món a l’abast per treballar i per viure. El seu plantejament vital és molt més ample que el que teníem fa uns anys, i poden trobar feina i llar en qualsevol indret del món. I la primera llengua que es trobaran per poder comunicar-se adientment serà l’anglès.

Aprendre l’anglès, submergir-se en aquesta llengua, estar exposats a entendre, parlar i comunicar-se en diferents idiomes facilita molt més la comunicació i la integració en un món gairebé sense fronteres.

Competència global
Noticia