English Summer Camp 2018: Funglish with LSA Terraferma!

L'English Summer Course formarà part del projecte LSA Terraferma, amb tres clars pilars: esports, anglès i valors!

Ja està en marxa l’ English Summer Camp TERRAFERMA LSA, la proposta pel mes de juliol a Terraferma. Consisteix en un bon nombre d’activitats diàries que es programen per a nois entre P5  i 2n d’ESO de Primària (cursos fets). A més dels vostres fills, poden venir-hi amics que no siguin alumnes del col·legi per tal que passin una aventura molt divertida. Tots els professors i monitors que hi participen, saben que s’ha d’educar en el temps de lleure i tenim uns objectius molt clars: que els nens han d’aprofitar el temps i que és possible passar-s’ho bé mentre s’aprèn i es juga.      

Com ja sabeu, Terraferma és un lloc ideal que ens permet  practicar tècniques i competir en diferents esports, en especial el futbol des d’una vessant formativa. I no solament això: l’objectiu de l’ESC TERRAFERMA LSA és la immersió en anglès. Per descomptat, la formació i el to humà que treballem a Terraferma i treballeu des de les famílies durant el curs segueix essent un gran objectiu del ESC TERRAFERMA LSA concretant-ho en el pla de formació, tutories, etc.

Per als alumnes de 4t a 6è, la tercera setmana (8 al 14 de juliol) consistirà en un campament a Quintanes (Les Masies de Voltregà), on l’objetiu no serà l’acadèmic sinò el gaudir de la natura i la convivència amb els companys a través del mateix fil conductor.

Ja que ens interessa començar a organitzar els grups i demanar el material –samarretes, material de jocs i activitats– us demanem que, abans del 8 de juny, ens ompliu el formulari d'inscripció i envieu el comprovant de pagament a l'adreça [email protected]. El pagament s'ha d'efectuar al compte corrent de LSA: ES55 0081 0455 94 0001644365.

Podeu trobar tota la informació en el cartell de l'activitat.  No dubteu en animar als vostres familiars i amics!


Os queremos comentar que ya se está preparando el  English Summer Camp TERRAFERMA LSA, la propuesta para el mes de julio en Terraferma. Como sabéis consiste en una serie de actividades diarias que se programan para chicos de entre P5 y 2º de ESO (curso realizado). Además de vuestros hijos pueden venir amigos que no sean alumnos del Colegio para que pasen una aventura muy divertida. Todos los profesores y monitores que participarán saben que se debe educar en el tiempo libre y tenemos unos objetivos educativos muy claros: que los niños aprovechen el tiempo y que es posible pasarlo bien mientras se aprende y se juega.

Como sabéis, Terraferma es un lugar ideal que nos permite practicar técnicas y competir en diferentes deportes, en especial el fútbol desde una óptica formativa. Y no solo eso: el objetivo del ESC TERRAFERMA LSA es la inmersión en inglés. Por supuesto, la formación y tono humano que trabajamos en Terraferma y trabajáis desde las familias durante el curso sigue siendo un gran objetivo del ESC TERRAFERMA LSA concretándolo en el plan de formación, tutorías, etc. 

Para los alumnos de 4º a 6º, la tercera semana (8 al 14 de julio) consistirá en un campamento en Quintanes (Les Masies de Voltregà), donde el objetivo no será académico sino disfrutar de la naturaleza y la convivencia con los compañeros a través del mismo hilo conductor. 

Puesto que nos interesa empezar a organizar los grupos y pedir el material camisetas, material de juegos y actividades os pedimos que, antes del 8 de junio, rellenéis el formulario de inscripción y enviéis el comprobante de pago a la dirección de correo electrónico [email protected]. Hay que efectuar el pago en la cuenta corriente de LSA: ES55 0081 0455 94 0001644365.

Podéis encontrar toda la información en el cartel de la actividad. No dudéis en animar a vuestros familiares y amigos.


Noticia
Articles relacionats