Espai de reflexió

És un espai per aturar-se una estona a reflexionar

És bo pensar en els temes més importants de la nostra vida i aprendre a comptar amb Déu que sempre ens ajuda.

El mossèn del col·legi ens ajuda i ens adreça unes paraules molt il·lustratives a la Capella del col·legi.

Després, ja al saló d'actes, hi ha una petita sessió participativa i s'acaba amb un cafè.

Lideratge ètic
Noticia