Esport en família!

Es tracta d'una pràctica amb molts avantatges pels nens... i divertidíssima pels pares i les mares!

L'edat escolar ens ofereix un moment ideal per a fomentar el gust per les activitats físiques; i realitzar-les en família a més d'oferir-nos la possibilitat de passar un valuosíssim i irrepetible temps junts, ens permet ressaltar els
múltiples valors positius que trobem en l'esport com a manera de planificar el nostre oci i d'oferir als nostres nens una eina saludable i poderosa per al seu ple desenvolupament, no només a l'escola sinó també en la seva vida
diària. Així com conèixer i compartir els seus interessos i crear un nexe de complicitat que perpetui en el temps.

Justificació:

+ Perquè aprendre no ha d'estar limitat al procés educatiu.
+ Perquè educar és desenvolupar possibilitats per a la vida, inclosa la capacitat d’aprendre.
+ Perquè l'activitat física contribueix a la prolongació de la vida i a millorar la seva qualitat, a través de beneficis fisiològics, psicològics i socials.
+ Perquè l'educació ha de permetre explorar els propis interessos i descobrir les nostres aptituds.
+ Perquè l'activitat física és essencial per al manteniment i millora de la salut i la prevenció de les malalties, per a totes les persones i a qualsevol edat.


Objectius:

+ Promoure la convivència i col·laboració entre els membres de la comunitat educativa.
+ Donar a conèixer l'assignatura d'educació física.
+ Transmetre la importància de l'educació física en la vida d'un nen/a per aconseguir el seu desenvolupament integral.
+ Obrir les portes de l'aula als familiars i estrènyer llaços i vincles entre els diferents agents educatius del nen (familiars/mestre).
+ Ensenyar i practicar alguns jocs i esports amb la idea que després aquests puguin ser practicats en família fora de l'horari escolar (socialització, creació de llaços afectius, desenvolupament i equilibri emocional…).
+ Vivenciar personalment per part dels familiars i jugar al costat dels seus fills, recalcant la importància del joc i de l'activitat física en la infància.
+ Apostar per un concepte actiu i positiu de l'oci que afavoreixi el desenvolupament personal dels seus fills i filles.


Si voleu veure més imatges d'aquestes activitats podeu fer-ho a la pàgina de Facebook de Terraferma.

Noticia
Articles relacionats