Excel·lents resultats a les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO!

El 90 per cent dels alumnes de 4t d’ESO de la Institució Lleida estan al tram alt i mitjà-alt a les competències bàsiques d’anglès

Els alumnes d’Arabell i Terraferma han tingut molt bons resultats a les proves de Competències Bàsiques de 4t d'ESO: els resultats globals de l’escola superen, amb escreix, la mitjana de Catalunya i milloren les puntuacions obtingudes cursos anteriors. 


Les competències avaluen la capacitat de comprendre, valorar i interpretar diferents textos i expressar-se correctament amb idees clares i amb correcció a les tres llengües: català, castellà i anglès. A la part científica, tecnològica i matemàtica es valora la capacitat de resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana, analitzar i aplicar solucions en contextos específics, científics i tecnològics.


Els resultats globals ens ajuden a valorar molt positivament la preparació que estan tenint els nostres alumnes de cara al seu futur acadèmic i professional.

Consulta aquí tots els resultats.

Preparats per al canvi
Noticia