Exchanging cultures

Les alumnes de 6è de primària estan fent un projecte d’intercanvi de cultures amb un col·legi d’Austràlia, Montgrove College.

Es comuniquen via mail, mitjançant vídeos, fotos i videoconferència. Tot plegat els facilita practicar la llengua anglesa amb gent de la seva edat, conèixer la cultura d’aquest país tan llunyà i, a més a més, gaudir de bons moments perquè la comunicació amb joves és una activitat fantàstica per a elles.

L’objectiu docent és treballar la comunicació lingüística en llengua anglesa. Parlar de temes quotidians, establir noves relacions, haver de desenvolupar tota la seva expressió escrita i oral. També les forma a nivell personal perquè, en compartir experiències amb noies de la seva edat, es treballen totes les habilitats socials.

El projecte acabarà amb una exposició oral, tant aquí com al col·legi australià, on també recolliran totes les anècdotes, dificultats i satisfaccions que han experimentat.


Ana Giner

PROFESSORA DE LLENGUA ANGLESA

Noticia
Articles relacionats