Formació amb la Creu Roja

Primers auxilis, pràctiques en ambulància, tallers manuals, demostracions presencials...

La Institució Lleida participa des de fa temps en el projecte formatiu que Creu Roja ofereix a les escoles.

A través de sessions pràctiques que imparteixen els formadors de l'entitat, es treballen diverses temàtiques relacionades amb els seus àmbits d’actuació. Pel que fa la difusió i sensibilització, l’entitat desenvolupa anualment campanyes per donar a conèixer el conjunt de les seves activitats, a més de promoure el voluntariat i la captació de socis i sòcies. També realitza campanyes i accions de sensibilització en matèria de Drets Humans i Dret Internacional Humanitari, Cooperació Internacional o d’altres per prevenir afeccions relacionades amb la salut.

Algunes de les campanyes de sensibilització estan adreçades específicament a la població jove, com és el cas de Terraferma. L’objectiu, al cap i a la fi, d’aquestes acciones és promoure entre la joventut valors com el respecte, la igualtat, la convivència, la solidaritat, la crítica constructiva i la llibertat i la responsabilitat, mitjançant la participació democràtica.