Institució Lleida incorporarà 5 natius anglesos pel curs 23-24

Actualment, la nota mitjana d’anglès de Selectivitats d’Institució Lleida és de 8,35 i als resultats de les Competències Bàsiques, el 85% del nostre alumnat de 4t d’ESO està situat en la franja mig-alta i alta, molt per sobre del % de Catalunya i per sobre dels centres de la nostra complexitat.

El domini parlat i escrit de l’anglès no s’improvisa, per això a la Institució Lleida comptem amb un pla per aconseguir el nostre objectiu: que els alumnes acabin la Secundària obligatòria dominant aquesta llengua de manera que pugui tenir una conversa espontània i fluida sobre qualsevol tema, i amb un nivell oficial que puguin acreditar.

Per tal de potenciar encara més aquests resultats el curs que ve, Institució Lleida incorporarà 5 natius anglesos com a auxiliars de conversa.

La tasca educativa de l'auxiliar de conversa és donar suport lingüístic a les activitats programades pel tutor d'aula, facilitar la conversa i practicar la comunicació en anglès en grups molt reduïts amb l'objectiu principal d’assolir la confiança en l’ús parlat de l’idioma en augmentar les hores de conversa en anglès.

Es tracta d’una aposta forta que pretén amplificar l’exposició dels nostres alumnes a la segona llengua de manera quasi individualitzada.

Si vols conèixer amb més profunditat el nostre projecte d’anglès, pots fer-ho a link


Noticia
Articles relacionats