JUMP Math!

La innovació educativa és un dels objectius principals de la nostra escola per tal que les nostres alumnes puguin contribuir eficaçment a les fites i propòsits de l'educació actual.

“Canvi” i “millora” són dues paraules que es troben en qualsevol definició d'innovació educativa i, en aquesta línia, el col·legi Arabell està investigant, reflexionat i debatent sobre la formació matemàtica en l'educació primària.

Una de les escoles que hem visitat ha estat la Farga, on s'està desenvolupant un sistema per ensenyar matemàtiques de manera més fàcil i entenedora, i per afavorir la motivació dels alumnes.

El sistema JUMP Math no varia el contingut de l'assignatura, però treballa cada concepte amb més precisió perquè les alumnes l'assimilin. La metodologia transmet els continguts a través de dinàmiques participatives i amb una avaluació continuada. A més, fragmenta els conceptes de manera esglaonada, en unitats que en faciliten l'assimilació.

El sistema també pretén fomentar la participació per fer les classes més interactives i aconseguir que les alumnes gaudeixin de les matemàtiques. A diferència del mètode tradicional, aquest és més sistemàtic i permet una assimilació millor dels conceptes matemàtics.

JUMP Math requereix material específic, com els llibres, però també una formació prèvia de les professores.Noticia
Articles relacionats