Jump Math!

En el marc d’innovació pedagògica del nostre Projecte Educatiu AUDE, El curs vinent comencem amb un nou projecte per aprendre les matemàtiques molt il.lusionant: JUMP Math!

JUMP Math és un programa que a partir de principis com l'adquisició de confiança, el descobriment guiat, la pràctica guiada, l'avaluació contínua... busca que els alumnes aconsegueixin una comprensió conceptual en profunditat dels diversos aspectes de les matemàtiques.

Principis bàsics de JUMP Math

A més JUMP Math JUMP Math utilitza la ciència per entendre de quina manera s’aprèn millor. Així hem identificat aquestes 10 claus per millorar l’ensenyament de matemàtiques i aconseguir vèncer les principals barreres en el seu aprenentatge.


S’han dut a terme rigorosos estudis sobre JUMP Math que demostren millores significatives a curt i llarg termini del rendiment acadèmic dels alumnes, i més important encara, millores de la seva competència matemàtica i motivació.

Creiem que serà un gran projecte pel col.legi i per a totes les alumnes.


Podeu accedir a la seva pàgina web per qualsevol consulta: jumpmath.esNoticia
Articles relacionats