La psicomotricitat a la Institució Lleida

L’educació psicomotriu és un pilar dins del nostre projecte educatiu.

L’educació psicomotriu és un pilar dins del nostre projecte educatiu. L’acompanyament psicomotriu comença a la Llar d’infants (0-3 anys). En aquesta etapa oferim als alumnes un espai dins de l’aula agradable i motivador on l’objectiu és que l’infant vagi adquirint autonomia i seguretat facilitant desplaçaments que li permetin explorar i desenvolupar habilitats motrius. A la Llar la psicomotricitat està integrada en el dia a dia dels infants. Aquí és on comencen a fer les seves primeres conquestes psicomotrius.


A segon cicle de l’etapa d’educació Infantil (3-6 anys), l’acompanyament psicomotriu és realitza a l’aula de psicomotricitat que està pensada per dur a terme diferents activitats i on tenim un ventall ampli de materials. Proposem gran varietat d’activitats per treballar diferents patrons com el gateig, arrossegament, saltar amb els peus junts, exercicis de coordinació i equilibri.
Sempre tenint en compte les necessitats de moviment, joc lliure i dirigit dels infants. L’acompanyament psicomotriu dóna seguretat física, emocional i autonomia als nostres alumnes. Sempre és una estona agradable i divertida on els alumnes van assolint els diferents reptes d’una manera lúdica, motivadora i emocionant.

Competència global
Noticia