Llegim Binding!

El projecte Binding és una metodologia innovadora per ensenyar a llegir per intervenir en les dificultats lectores que poden aparèixer en els primers moments.

Enguany  hem iniciat a primer de primària el projecte Binding. Som una de les tres escoles de Lleida  (entre elles també el col·legi Terraferma)  que ha implementat aquesta metodologia per a millorar l’aprenentatge de la lectura.

Aquest projecte és el resultat de la conjunció de diversos investigadors i té un caràcter interuniversitari. La iniciativa ha nascut a la Universitat de Barcelona i ja hi col·laboren la Universitat de York a Toronto, la Universitat de Stanford, la Universitat de La Laguna , la Universitat de Màlaga i la Universitat París Descartes.

 El projecte Binding és una metodologia innovadora per  ensenyar a llegir per  intervenir en les dificultats lectores que poden aparèixer en els primers moments. Actualment se sap que llegir i comprendre és el resultat d’una gran quantitat de processos cognitius: memòria de treball, el bucle fonològic i la capacitat d’inferència i deducció, entre d’altres.

 El projecte Binding  s’apilica  a 1r d’Educació Primària.

Al mes d’octubre es va fer un screening  per tal de detectar les possibles dificultats de lectura i així crear un programa individualitzat per a cada alumna.  El treball individualitzat es realitza a casa i consta d'una a quatre sessions setmanals, de 10 minuts de durada, segons les necessitats de cada infant.

Setmanalment es proposa un material per entrenar la lectura a casa amb dos objectius: Cada activitat propicia un cert nivell de millora en alguna de les dimensions entrenades. Les activitats estan adaptades al ritme de l’alumna.

A l’aula es faran tres sessions de forma conjunta de 30 minuts, per a treballar la comprensió lectora i a mesura  que avança el curs, es van afegint activitats per a cada alumna.

Al mes de maig es tornen a passar unes proves per tal de valorar l’evolució de cada nena i decidir si es necessari continuar amb l'entrenament o bé els objectius estan assolits.

Quins són els beneficis?

La millora de la lectura sol anar acompanyada d’un millor rendiment acadèmic. S’ha demostrat que una bona velocitat lectora és un bon predictor del rendiment escolar dels alumnes.

Després d’aquests primers mesos, l’avaluació de les professores que l’estan aplicant és que potencia el reforç positiu cap a l’alumna. És un programa molt personalitzat, atractiu, visual, on hi ha un repte : les alumnes estan contentes i l’escola també.


Noticia
Articles relacionats