Per molts anys!!!

Ara fa 36 anys, un grup de pares de Lleida i rodalies es van unir per promoure i fer realitat el nostre col·legi.

Els pares promotors d'Arabell partien del principi que és la família qui educa i volien per als seus fills, i els de totes les famílies que han passat pel col·legi al llarg d'aquests 36 anys i continuaran passant, una educació de qualitat, d'acord amb les seves idees i conviccions, de forma lliure i responsable.

Aquests interessos són els mateixos que tenen les famílies que hi ha avui a Arabell. Aquesta educació de qualitat és la que es continua donant, que no es basa únicament a transmetre coneixements, facilitant uns instruments i unes tècniques. És una educació que presenta tres eixos fonamentals: l'acadèmic, l'humà i l'espiritual, que es donen entrellaçats i no es poden separar.

La preceptuació és l'eix del nostre projecte educatiu, és a dir, l'atenció individualitzada a les necessitats dels nostres fills: una professora aténindividualment cada alumna i cada família: la coneix, la segueix de prop en el seu rendiment, l'orienta en les decisions. També s'entrevista periòdicament amb els pares parlant de tots aquells aspectes que incideixen en l'educació dels nostres alumnes amb la finalitat de concretar objectius comuns de millora.

Podem dir que Arabell és una escola de famílies, hi ha una estreta i permanent unió de la família amb el col·legi i aquest s'esforça en oferir molts mitjans de formació, com els cursos in_cof, conferències, aules familiars, i moltes d'altres activitats que tenen com a finalitat ajudar als pares en l'educació dels seus fills.

Aquesta ha estat, és, la tasca educativa d'Arabell, que és possible gràcies a la col·laboració de pares, professors i alumnes. Per molts i molts anys!

Noticia
Articles relacionats