Personal & Family Project: estrenem projecte!

El Personal & Family Project és un programa per a l’educació integral de les alumnes que desenvolupa el col·legi però lidera cada família. Es treballa a través de la tutoria grupal i la preceptuació personal d’alumnes i famílies.

L’objectiu del projecte és ajudar les alumnes a créixer en un lideratge ètic per arribar a ser persones íntegres, ciutadanes solidàries i professionals competents. D’aquesta manera pot desenvolupar el seu potencial en totes les seves dimensions i arribar a ser feliç.

Aquest projecte es vertebra al voltant de 3 eixos:

- Model Airiss: sistema de 6 fortaleses internes: autonomia, identitat, resiliència, integritat, sociabilitat i saviesa. Cadascuna d’elles es treballarà en 5 àmbits:  vida saludable, optimisme, perdó, creativitat, i imaginació i esperança.

- La preocupació pels altres i el compromís social.

- La metodologia didàctica: La majoria d’activitats utilitzen rutines de pensament. Cal fer visible el pensament de les alumnes; la voluntat de millorar i de créixer com a persona ha de sortir de l’interior de les alumnes. També treballen en grup cooperatiu, que utilitzarà el grup base, grup de màxima confiança entre els seus membres.

El Pla de Formació per a aquestes alumnes combinarà: el Personal and Family Project;  Viure la fe, amb sessions mensuals on s’anirà explicant l’any litúrgic; el programa del Connecta+, molt interessant per a descobrir “Qui sóc jo a Internet”; i el projecte Parlem-ne, que les farà reflexionar sobre elles mateixes.

A més, la tutora  anirà treballant el grup d’alumnes com un tot, donant estratègies per a formar un bon equip i estimar-se com a companyes, amb diferents dinàmiques de treball cooperatiu.

És un projecte pensat en tots els seus àmbits, seqüenciat per a tots els moments del curs escolar.

Aquest primer trimestre, a 5è i 6è de primària es treballaran les fortaleses de:

- la resiliència i

- la saviesa

mitjançant un tema que farà d’eix vertebrador, “La immigració”.

Després d’un parell de sessions amb les alumnes, les nostres primeres sensacions són que tenim entre mans un gran projecte, un material molt valuós que ens ajudarà a formar persones felices i compromeses amb la seva realitat.


Patricia Pérez

Tutora de 5è de primària.Noticia
Articles relacionats