PREINCRIPCIONS CURS 2021/2022

Del 15 al 24 de març

CALENDARI

El Departament d’Educació ha publicat les dates per realitzar les preinscripcions per al curs 2021-22:


DEL 15 AL 24 DE MARÇ

Educació Infantil i Primària: del 15 al 24 de març

Educació Secundària Obligatòria (ESO): del 17 al 24 de març


A l’aplicació del Departament, podreu trobar :     ENLLAÇ INFANTIL 0-3     ENLLAÇ INFANTIL 3-6     ENLLAÇ PRIMÀRIA    ENLLAÇ SECUNDÀRIA    per realitzar la preinscripció de manera telemàtica i tota la informació necessària per fer-ho.

La preinscripció només l'ha de fer l'alumnat que canviï de centre, o que passi de Llar-2 a P-3. La resta NO CAL.

No existeix la possibilitat de fer la inscripció presencialment. Per tant, no cal portar cap documentació a l’escola.


TIPUS DE SOL·LICITUD

Opció 1: SOL·LICITUD ELECTRÒNICA.

 És necessària la identificació digital: idCat Mòbil, Cl@ve, T-CAT o DNI electrònic. Si accediu a l'adreça https://idcatmovil.seu.cat/ trobareu les instruccions per fer la sol·licitud, pas a pas.

En aquest cas haureu d'introduir el número d'identificació de l'alumne -IDALU- del vostre fill que us el proporcionarà l'escola on està actualment matriculat. Si no el sabeu podeu accedir aquí , per aconseguir-lo. Sortiran ja totes les dades del vostre fill/a i només he de comprovar que són correctes. NO és necessari adjuntar cap documentació ja que l'Administració s'encarrega de validar totes les dades entre totes les administracions.

Opció 2: SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC (si no tens identificació digital)

En aquest cas haureu d'introduir el número d'identificació de l'alumne -IDALU- del vostre fill que us el proporcionarà l'escola on està actualment matriculat. Si no el sabeu podeu accedir aquí , per aconseguir-lo. Caldrà omplir el formulari amb totes les dades que us demanen i adjuntar escanejat la documentació d'identificació i filiació (DNI, Llibre de familia...) juntament amb la que al·legueu a efectes de barems (Família nombrosa, lloc de treball...)


Com veieu, aquest any NO és necessari passar per l'escola per tramitar la preinscripció ni portar la docmentació en paper. Però  per a qualsevol dubte o aclariment no dubteu a trucar-nos al departament d'admissions.
Mercedes Ordobás

Atenció Famílies Admissions

Tel 973980655

[email protected]

https://lleida.institucio.org/ca/

Competència global
Noticia