Programa de formació econòmica

Els alumnes de 4t d'ESO reben una formació molt útil de cara al seu futur personal. El programa abarca des de la macroeconomia a nivell mundial fins la gestió familiar dels ingressos i les despeses quotidianes.

En l'actual marc econòmic-financer és necessari oferir coneixements financers a diversos col·lectius i a diferents nivells, però molt especialment a escoles i adolescents. Per aquest motiu va sorgir al 2012 el projecte EFEC, que té per objectiu oferir a les escoles públiques, concertades i privades de Catalunya la possibilitat d'impartir educació financera bàsica als alumnes de 4t d'ESO (últim curs d'Educació Secundària Obligatòria).

Aquest programa d'alfabetització i educació financera s'emmarca en les recomanacions d'organismes internacionals tant rellevants com l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la Unió Europea (UE), i està supervisat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ambdues organitzacions han fet èmfasi en la necessitat de dotar a la ciutadania de competències per tal de gestionar els seus ingressos i despeses, evitant d’aquesta manera episodis de sobreendeutament i d'exclusió financera.

Si voleu més informació podeu accedir a la plana web del programa.

Preparats per al canvi
Noticia