Secretaria i administració. Matrícula

En aquest apartat trobareu tota la informació relacionada amb la matrícula, rebuts, i documentació necessària per cada etapa escolar.

Juliol, i del 29 d’ agost al 8 de setembre de 8.00 a 14.00h.

A partir del 12 de setembre de 9.00 a 16.30h. 

Per qualsevol notificació o avisos podeu trucar a secretaria abans de les 14.30h.

Rebuts

Es passaran al cobrament 10 rebuts mensuals, entre setembre i juny, ambdós inclosos. Arribaran durant els primers 5 dies de mes, excepte el de setembre, que arriba una mica més tard. El rebut de serveis escolars es cobrarà dividit en 10 quotes.

Matrícula i documentació

Si desitgeu informació del col·legi podeu contactar amb la Sra. Blanca Ayala trucant a Secretaria (973 243 950) i demanar hora per a una entrevista, on us explicaràn l'ideari del col·legi, el seu projecte educatiu, i us mostraran les instal·lacions.

Tota la documentació de la matrícula de cada alumnes nou ha de ser a la secretaria del col·legi abans de començar el curs:

LLAR i EDUCACIÓ INFANTIL

-2 fotografies mida carnet de l’alumne/a

-1 fotocòpia DNI del pare i la mare

-1 fotocòpia del Llibre de Família

-1 fotocòpia targeta Seguretat Social

-1 fotocòpia del llibre de vacunes. Si l’alumne /a no ha estat vacunat per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial que ho justifiqui

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

-2 fotografies mida carnet de l’alumna

-1 fotocòpia DNI del pare i la mare

-1 fotocòpia del Llibre de Família

-1 fotocòpia targeta Seguretat Social

-1 fotocòpia del llibre de vacunes. Si l’alumna no ha estat vacunat per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial que ho justifiqui

-Certificació de nivell i procés d’aprenentatge a partir de 2n d’EPRI. S’ha de demanar al centre on ha estat matriculada.

ESO

-2 fotografies mida carnet de l’alumna

-1 fotocòpia DNI del pare i la mare

-1 fotocòpia DNI de l’alumna si té més de 14 anys

-1 fotocòpia del Llibre de Família

-1 fotocòpia targeta Seguretat Social

-1 fotocòpia del llibre de vacunes. Si l’alumna no ha estat vacunat per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial que ho justifiqui.

BATXILLERAT

-2 fotografies mida carnet de l’alumna

-1 fotocòpia DNI del pare i la mare

-1 fotocòpia DNI de l’alumna

-1 fotocòpia del Llibre de Família

-1 fotocòpia targeta Seguretat Social

-1 fotocòpia del llibre de vacunes. Si l’alumna no ha estat vacunat per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial que ho justifiqui

-1 fotocòpia del Graduat de l’ESO (a 1r de Batxillerat)


Noticia
Articles relacionats