Speaking amb un professor nadiu

Quan s’està aprenent un idioma que no és la llengua materna, un dels aspectes que costa més és aprendre a parlar bé. Tenir oportunitats a classe per a parlar l’anglès individualment no és fàcil amb el nombre d’alumnes que hi ha a l’aula.

Per això, el col·legi compta amb un professor nadiu dels Estats Units que, setmanalment, va traient els alumnes de l’aula en grups molt reduïts per estimular la parla en anglès.

A totes llums, es pot pensar que aquesta estona és una estona breu. Però ben sabem que moltes estones petites, amb constància, amb il·lusió, amb ganes d’aprendre fan un munt de temps de pràctica. De ben segur que, des que un alumne té la primera sessió de speaking al començament amb l’auxiliar de conversa fins a l’última del curs, el progrés és ben evident tot i que la millora, per la rutina i el pas dels dies, sembla que no és fa visible. Amb el pas dels dies, la destresa oral augmenta i, no ho oblidem, perdre la por a parlar en públic davant dels altres fa créixer aquesta habilitat.

Competència global
Noticia