Terraferma participa en l'EFEC per tercer any consecutiu

Jordi Ferraz, director de l'escola, va recollir el certificat en una cerimònia organitzada pel Departament d'Ensenyament

Terraferma ofereix als alumnes de 4t d'ESO la possibilitat de rebre una formació molt útil de cara al seu futur personal, ja que l'educació financera abarca des de la macroeconomia orquestada per les grans corporacions econòmiques a nivell mundial fins la gestió familiar dels ingressos i despeses quotidians. En l'actual marc econòmic-financer, més que mai, cal oferir coneixements financers a diversos col·lectius i a diferents nivells, però molt especialment a escoles i adolescents. Per aquest motiu va sorgir al 2012 el projecte EFEC, que té per objectiu oferir a les escoles públiques, concertades i privades de Catalunya la possibilitat d'impartir educació financera bàsica als alumnes de 4t d'ESO (últim curs d'Educació Secundària Obligatòria).

Aquest programa d'alfabetització i educació financera s'emmarca en les recomanacions d'organismes internacionals tant rellevants com l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la Unió Europea (UE), i està supervisat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ambdues organitzacions han fet èmfasi en la necessitat de dotar a la ciutadania de competències per tal de gestionar els seus ingressos i despeses, evitant d’aquesta manera episodis de sobreendeutament i d'exclusió financera.

Si voleu més informació podeu accedir a la plana web del programa.

Noticia
Articles relacionats