Thinking to learn. Workshop II

El passat dilluns, el professorat d’Arabell vam assistir a la segona part de workshop Thinking to learn amb l’objectiu d’aprendre i guanyar confiança en les noves metodologies d’aprenentatge basades en la idea de fer visible el pensament.

Durant la sessió vam aprendre algunes tècniques per tal d’ajudar les nostres alumnes a fer visible el pensament, unes rutines de pensament treballades de forma cooperativa per tal d’afavorir la responsabilitat del treball individual en el marc de l’èxit grupal. Aquestes rutines segueixen la línia de crear una cultura de pensament que les ajudarà a ser més creatives i a saber explorar les idees més profundament, és a dir, a aprendre a pensar i que aquest pensament sigui significatiu i crític.

En aquesta nova etapa d’aprenentatge, el professorat també hi tenim un nou rol, per això estem immerses en aquesta formació, per intentar comprendre millor les necessitats de les nostres alumnes.Noticia
Articles relacionats