Us animeu a fer un Curs d’Orientació Familiar? COF 2015/16

Per aprendre a conèixer millor els fills i a conciliar l'educació personalitzada amb les influències de l'entorn

Amb aquest programa d'Orientació Familiar els pares aprenen a conèixer millor els seus fills i a conciliar la seva educació personalitzada amb les influències de l'entorn. És ara el moment de presentar als fills aquest estil familiar, que cada matrimoni construeix i que ajuda a dirigir el seu comportament sobre el fonament de les virtuts humanes. La metodologia del curs és fonamentalment participativa. Es basa en la discussió dels casos en equips de treball formats per diferents matrimonis. L’exposició dels casos es debat en sessions generals moderades per experts en cada tema.

Tot seguit trobareu els cursos amb els temes de cada sessió i les edats més apropiades per realitzar-los. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb el Carles Gràcia, president de l’AMPA de Terraferma ([email protected]) o el Jordi Bosch ([email protected]). Les inscripcions podeu entregar-les a la secretaria de Terraferma o Arabell.

 PRIMERES LLETRES - Matrimonis amb fills als primers cursos de Primària (1r-3r d’EPRI)

  1. Cap a l’ús de la raó / Hacia el uso de la razón
  2. El coneixement dels fills / El conocimiento de los hijos
  3. El projecte educatiu / El proyecto educativo
  4. La llar i la feina / El hogar y la profesión
  5. Saber manar, saber obeir / Saber mandar, saber obedecer
  6. Educar la sexualitat humana / Educar la sexualidad humana
  7. Educar en el temps de lleure / Educar en el tiempo libre
  8. La influència de l’entorn / La influencia del entorno

Teniu disponible la fitxa d'inscripció a través d'aquest enllaç.

Noticia
Articles relacionats