Compartim coneixement!

El passat divendres, Aïda Martí, coordinadora d’Educació Infantil, va viatjar fins a Palma de Mallorca a impartir unes sessions formatives del Projecte VESS, a les companyes de l’escola Aixa de Mallorca.

Les sessions es van centrar en el treball per ambients d’aprenentatge.

Com organitzar aquests ambients, els materials que es poden utilitzar, la distribució i organització dels infants en cada ambient, i com fer una avaluació del treball en aquests espais.

Al mateix temps, un dels aspectes tractats en aquestes sessions, va ser, com introduir el treball amb rutines de pensament dins d’aquests espais d’aprenentatge; l’ús de les claus de pensament i els hàbits de ment, com a eines imprescindibles de treball en aquests espais, on els alumnes esdevenen autònoms a l’hora de realitzar les tasques i fer rutines com: la rutina de la X o un 10x2 de manera autónoma i autosuficient, on ells mateixos gestionen els temps i materials necessaris per poder-ho realitzar.

Sens dubte una jornada del tot profitosa per tot el professorat que va participar en aquesta jornada .

Global competence
News