Ajuts per a les famílies amb nens de 0 a 3 anys

Comunicat adreçat a les famílies de Llar i P3

Cuándo
24 de Jan 2019 de 00:00h a 23:59h
Dónde
Cómo llegar

En la declaració de la renda del 2018 les mares treballadores, amb fills menors de 3 anys, tenen dret a incrementar la deducció per maternitat de 1.200 euros anuals per fill en 1.000 euros addicionals per les despeses abonades a llars d’infants autoritzades. També són deduïbles els imports aportats per l’altre progenitor o un tutor.

 Les despeses abonades a les llars d’infants amb dret a deducció són la preinscripció, la matrícula, l’assistència, en horari general i ampliat, i l’alimentació.

 Quan comenci la campanya de la renda 2018 podreu consultar els imports facilitats per la llar d’infants a l’Agència Tributària mitjançant la consulta de les vostres dades fiscals. El contribuent no cal que demani cap certificació de despeses a la llar d’infants, només ha de marcar la casella corresponent a la seva renda per sol•licitar els 1.000 euros addicionals.

 L’Agència Tributària calcularà la deducció prevista de forma proporcional als mesos complets en que el menor està matriculat, vinculant-se també al compliment dels requisits per gaudir la deducció per maternitat de 1.200 euros, i amb el límit de les cotitzacions i quotes totals abonades a la Seguretat Social i Mutualitats acreditades en cada període impositiu.

 Per a més informació us podeu adreçar a:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_233/Informacion_general/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.sht