Activitats extraescolars

Cada any uns 180 alumnes participen d'aquestes activitats que es realitzen al migdia en les instal·lacions del col·legi.

Informació general

Les activitats extraescolars d'Arabell i Terraferma estan organitzades i coordinades per l'AMPA del centre.

Hi ha una gran varietat d'opcions: Escacs, Bàsquet, Francès, Gimnàsia Artística, Ball modern, Cant Coral....

Activitats espai Terraferma | Curs 2020-2021

Judo
Esport educatiu amb un alt component socialitzador. És un mètode excel·lent d’educació física que subratlla els valors del respecte, l’autocontrol, el joc, la disciplina, l’esforç i la superació constant.
Horari: de 13:30 a 14:15, durant el pati del migdia. 
Cursos: Primària, Secundària i Batxillerat. 
Cost: S’informarà més endavant. 

Anglès comunicatiu
Un idioma té moltes vessants. Una de les més importants és la vessant comunicativa oral. Els grups petits permeten la interacció oral molt més activa que en els grups classe. Al tercer trimestre, es prepararan els certificats externs d’anglès.
Horari: Horari: de 13:30 a 14:15, durant el pati del migdia.
Cursos: Primària, Secundària i Batxillerat. 
Cost: S’informarà més endavant. 

Futbol
Mitjançant l’esport s’està ajudant a la persona al seu desenvolupament integral, es millora la coordinació motriu, milloren els hàbits saludables i, sobretot, desenvolupen valors i actituds molt positives pel fet de jugar amb altres companys i aprendre a guanyar i a perdre.
Horari: A les tardes, de 17:00 a 18:00. 
Alumnes: Primària, Secundària, Batxillerat. 
Cost: S’informarà més endavant. 

Escacs
Més que un joc, els escacs són una eina pedagògica que fa millorar les capacitats espacials, numèriques i organitzatives, a més d’ajudar a la planificació de les tasques i la presa de decisions. Aquest esport potencia la intel·ligència emocional del que el practica i fomenta molts valors.
Horari: Horari: de 13:30 a 14:15, durant el pati del migdia.  
Cursos: Primària, Secundària i Batxillerat.  
Cost: S’informarà més endavant. 

Francès
El domini dels idiomes és una de les bases del món global en el que vivim. Oferim el francès com a segona llengua estrangera, el segon idioma més estudiat a les escoles. Al món laboral, saber idiomes obre moltes portes i estimula el cervell cap a nous aprenentatges.
Horari: Horari: de 13:30 a 14:15, durant el pati del migdia.
Cursos: Primària, Secundària i Batxillerat.
Cost: S’informarà més endavant.

Guitarra
La pràctica d’un instrument musical no només augmenta la sensibilitat artística sinó que té molts altres beneficis: la música té una gran influència en el desenvolupament de la plasticitat del cervell i, per tant, en el desenvolupament cognitiu. L’atenció, la concentració, la metòdica, el saber actuar davant el públic són uns quants dels beneficis de la música.
Horari: Horari: de 13:30 a 14:15, durant el pati del migdia.
Cursos: Primària, Secundària i Batxillerat.
Cost: S’informarà més endavant. 

Mecanografia
El món digital ens ofereix quantitat d’oportunitats. Dominar la mecanografia s’esdevé, avui en dia, una capacitat que s’ha de tenir per a accedir al món laboral amb totes les garanties perquè s’ha tornat pràcticament imprescindible: els ordinadors són presents per facilitar-nos molt la vida i la feina.
Horari: Horari: de 13:30 a 14:15, durant el pati del migdia.
Cursos: Primària, Secundària i Batxillerat.
Cost: S’informarà més endavant. 

*Totes les activitats estan sotmeses a un mínim de participants.

Activitats espai Arabell

BALLET : Per als alumnes de P4 i P5.
Cost: 22€ mensuals

ESCACS: Per als alumnes de P4, P5 i Primària.
Cost: 22€ mensuals

GUITARRA: Per als alumnes de 3r, 4t, 5è de Primària i ESO.
Cost: 24€ mensuals

PATINATGE: Per a les alumnes de 1r i 2n de Primària.
Subvencionat per l'AMPA

CANT CORAL: Per als alumnes de 3r, 4t, 5è de Primària.
Subvencionat per l'AMPA

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA: Per les alumnes de Primària i ESO.
Subvencionat per l'AMPA

TEATRE:Per a les alumnes de l'ESO.
Subvencionat per l'AMPA

FRANCÈS: Pels alumnes de P5 i 1r, 2n, 3r de Primària.
Cost mensual: 29€

PREPARACIÓ CAMBRIDGE EXAMS: Per les alumnes d'ESO.
Cost mensual: 35€

BÀSQUET: Per les alumnes de 3n, 3r, 4t, 5è, 6è de Primària i ESO.
Subvencionat per l'AMPA

Totes les activitats estan sotmeses a un mínim de participants i es realitzen al migdia