Agenda

Una eina per reforçar la comunicació família-escola

A l'inici de curs es reparteix una agenda escolar perquè serveixi com a canal de comunicació entre la família i l'escola. Diàriament la professora anota un comentari sobre les activitats i jocs que s'han treballat a classe, com ha menjat, dormit, etc.

Així, l'agenda s'adapta a cada nivell, sent per a les professores una pauta de seguiment coherent amb la programació del projecte educatiu i oferint als pares un marc de referència sobre el desenvolupament maduratiu dels fills.