Aude 25, una mirada de futur!

Iniciem el curs

La comunitat educativa de la Institució Lleida ha iniciat el curs escolar amb un seguit de formacions encarades a sumar-nos al canvi de paradigma educatiu que la LOMLOE ens impulsa.

Des de fa anys, Institució Familiar d’Educació, ha apostat per aquest canvi, promovent l’AUDE, on s’han consolidat plenament tots els objectius de les 4 línies estratègiques:

Lideratge ètic, Preparats per al canvi, Competència global i Compromís social.

La Institució Lleida compta amb uns líders pedagògics que assessoren i acompanyen a tot el professorat en aquest camí d’implementació de la innovació educativa.

El professorat sempre en formació continua!


Aude!
Noticia