La implicació familiar clau per a l’èxit educatiu

La participació de mares i pares en l’educació –no només a la llar sinó també a l’escola– es tradueix en beneficis per als fills des de la infància fins a la seva vida adulta

Les recerques demostren que la implicació familiar en l'aprenentatge dels infants està fortament associada amb el seu desenvolupament socioemocional i l'èxit acadèmic. L'OCDE, per part seva, en un estudi comparat de l'eficàcia dels sistemes educatius, descrit en els informes PISA, introdueix la participació dels pares com un indicador clau d’aquesta eficàcia.

Hi ha diversitat estudis d’entitats internacionals, com ara Harvard Family Research Project, que reforcen aquest punt de vista i aporten resultats concloents en relació a la millora del rendiment i del comportament dels alumnes: taxes d'assistència més altes, menors problemes de disciplina a les aules i augment del rendiment acadèmic.

També a Catalunya la Fundació Jaume Bofill ha analitzat en profunditat l'impacte de la implicació de mares i pares en l'educació dels fills. En el marc del seu projecte Què funciona en l'educació? destaca algunes de les iniciatives que millor funcionen en l'acompanyament familiar a l'escolaritat:


  • Comunicar-se amb els fills sobre qüestions escolars.
  • Crear ambients i rutines per afavorir l'estudi.
  • Ajudar els fills a aprendre a llegir, fer manualitats, etc.
  • Projectar expectatives positives sobre l'escola.


En aquest punt de vista es fonamenta la clau del model educatiu de la nostra escola: la personalització, l’acompanyament a cada alumne, l’atenció de les seves necessitats específiques d’aprenentatge, la potenciació del seu caràcter, en definitiva, tractar cada nen i cada nena com es fa a casa, com a una persona única.

D’aquí sorgeixen diverses eines de personalització i acompanyament familiar com la tutoria personal, on el tutor o la tutora personal parla regularment amb cada alumne i amb la seva família, el Personal&Family Project, els cursos i programes d’orientació familiar, que s’adapten a les necessitats de les famílies segons les edats dels fills i altres ofertes formatives de temàtiques específiques, com ara els webinars d’educació, cicles de conferències en línia obertes a qualsevol família. “Són importants les reunions que es tenen cada trimestre, on el tutor del curs transmet als pares les característiques específiques de l’etapa i del grup, i la millor manera d’abordar-les des de la família. Però ho són igualment altres trobades que faciliten la implicació amb l’escola, com una calçotada de les famílies d’una classe, l’obra de teatre de Nadal i tantes altres iniciatives espontànies, que ajuden a crear un clima d’amistat entre les famílies amb el tutor, que serà un gran suport per a l’educació, especialment quan s’arriba a l’adolescència”.


Juan Carlos Hernando, director de Terraferma


"Els pares i mares sou els principals educadors dels fills i des de l'escola hi col·laborem aportant-hi professionalitat i experiència però sense restar el protagonisme que correspon a la família. En definitiva, que som ben a prop de les famílies per acompanyar-vos en la meravellosa tasca d’educar”.

Núria López, directora d'ArabellLideratge ètic
Noticia