Descobreix el nostre nou programa d'immersió en anglès des dels 0 fins els 18 anys

La Institució Lleida comptarà a partir del curs 2020-21 amb un programa d’immersió en anglès des dels 0 anys en endavant.

Els últims anys, l’ensenyament dels idiomes i, en especial, l’ensenyament de l’anglès han esdevingut com a eines necessàries en un món absolutament globalitzat. Les comunicacions, els viatges, el comerç, la transmissió d’idees, el món científic i d’investigació, per posar uns exemples, tenen una llengua majoritària comuna l’anglès. Actualment, més del 85% de les feines qualificades exigeixen un nivell avançat d’anglès. Sabent això, les universitats, per exemple, demanen un nivell alt d’anglès per poder atorgar els seus graus universitaris. I què dir del món professional en general? 

Mirant cap al futur i invertint en el futur dels ciutadans i ciutadanes de demà, Institució Lleida Arabell i Terraferma comptarà a partir del curs 2020-21 amb un programa d’immersió total en anglès. Aquesta institució educativa aposta per l’aprenentatge d’aquesta llengua des de edats primerenques, des dels 0 anys en endavant. Són ben coneguts els estudis que assenyalen que són els primers anys els millors per a l’aprenentatge de les llengües, quan els cervells dels més petits tenen més potencialitat. De fet, els estudis parlen que aquesta immersió en llengües és molt productiva a nivell oral fins als 11 anys. Les dues escoles apostaran al màxim per aquesta realitat ineludible: l’aprenentatge dels idiomes i, en concret, l’aprenentatge de l’anglès s’esdevenen unes eines necessàries avui en dia per a qualsevol currículum que miri amb realitat el futur.


Parlant amb els responsables del nou programa d’immersió en anglès ens comentaven que s’anirà desenvolupant progressivament, és a dir, el curs vinent es començarà des de Llar, seguint per Infantil i acabant amb el Cicle Inicial, amb 2n de Primària i els cursos següents seguiran avançant en el programa. “No és tracta d’una moda o d’aconseguir certificats en anglès sí o sí -afegia un dels directius-, sinó de fer de la llengua anglesa una eina de comunicació natural, com poden ser el català i el castellà. Quanta més naturalitat hi ha -perquè no estem parlant de ser presentadors de la BBC, sinó de comunicació- en l’aprenentatge d’una llengua, més natural és el seu ús en el dia a dia”. I és que l’aposta que faran a les dues escoles no és només de més hores de llengua anglesa o matèries donades en anglès -CLIL- sinó d’exposició seguida i natural, al llarg de moltes hores, a l’anglès. Ens expliquen també que aquest programa no tindria sentit si l’escola no oferís al llarg de la primària i l’escolaritat obligatòria una continuïtat amb programes d’immersió a diferents nivells a l’escola o estades a l’estranger, un Summer Camp a l’estiu, o bé des d’una setmana fins a un trimestre d’escolaritat, programes d’intercanvi amb escoles d’arreu, etc.


“De cap de les maneres això sortirà sense la complicitat de les famílies”,
va afegir una persona de l’equip que portarà a terme la implementació del programa-. “Les famílies són molt importants -com ho han estat sempre a les nostres escoles-, en el desenvolupament del programa d’immersió. Si les famílies estan motivades, col·laboren des de casa, es veuen entusiasmades pel projecte i, fins i tot, s’involucren aprenent (si els fa falta, clar), els alumnes estaran motivats. Perquè l’altra part d’aquesta equació, que és el professorat, ja està motivat, diríem, i fins i tot, entusiasmat”.

I com s'adapta el nou Projecte a la situació de confinament del COVID-19? Efectivament això és un repte afegit a la incertesa que ens porta i, molt probablement, portarà el proper curs. L’adaptació d’aquest nou projecte ja ha tingut un rodatge durant aquests mesos de confinament: tenim prou recursos tecnològics i humans per portar a terme el seguiment del projecte que, no ho oblidem, té a les pròpies famílies una complicitat molt gran, en temps de Coronavirus i en temps de normalitat. No és un problema sinó un repte que, amb creativitat -que no ens falta- s’acaba resolent. Lògicament, com passa amb tots els projectes, serà una bona notícia la tornada a la normalitat perquè tot funcioni.

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès ja no és una moda, és una realitat. Els nens i les nenes que ara tenim a les nostres escoles -ho sabem- tindran el món al seu abast per a treballar i per viure. El projecte de les seves vides és molt ampli i, amb molta facilitat, es trobaran treballant arreu del món. La llengua amb què es comunicaran gairebé amb tothom serà l’anglès. Esperem que aquest projecte d’Institució Lleida Arabell i Terraferma pugui aportar molt a la nostra societat i sigui un pas endavant en la competència que, com a futurs professionals, han de tenir els nostres ciutadans del demà. 

Si voleu més informació, la trobareu a la nostra pàgina web del projecte. Per accedir-hi, feu clic aquí.

Competència global
Noticia