La tecnologia a la Institució Lleida

L'assignatura de tecnologia a la Institució Lleida

L'assignatura de tecnologia és una assignatura curricular als cursos d'educació secundaria.

Des de la Institució Lleida, optem per una visió holística i continuadora de l'assignatura, a l'hora que apostem per noves metodologies i maneres de treballar. 

Així doncs, el nostre alumnat de secundaria es familiaritza amb maneres i modes de treballar que van més enllà de l'àmbit purament acadèmic. 

  • Modelat 3D. Els nostres alumnes aprenen a dissenyar i realitzar construccions en 3D que després poden ser impresos en una impressora específica. Més enllà del procés, els alumnes aprenen com elaborar un procés mental de construcció, emprant les diferents operacions aplicades a la vida real.
  • Programació: La programació és el llenguatge del futur i ha vingut per quedar-se. Cada cop són més les empreses i llocs de treball que exigeixen als seus treballadors uns coneixements mínims de programació. Aquesta permet als alumnes ordenar les seves idees i ser capaços d'estructurar procediments complexos en una seqüència lògica. A la Institució Lleida hem incorporat l'aprenentatge de la programació mitjançant una plataforma anomenada «Coded Arena», on l'alumnat aprèn programació en forma de joc, d'una forma amena i entretinguda
  • Robòtica: La robòtica és el mitjà per el qual els nostres alumnes troben, construint i fent anar un robot, solucions creatives als seus problemes. La robòtica també és una ocasió molt bona per a posar en pràctica el treball cooperatiu. També els més petits de la escola, a la llar d'infants, empren el robot BeeBot. Estructurar bé els processos, repartir-se en grup les tasques i aprendre que no tot funciona sempre a la primera és un gran aprenentatge!

Preparats per al canvi
Noticia