L'escola és pels pares i les mares

No, no és una contradicció. A l’escola, el primer són els pares i les mares. Això ho venim repetint a Institució Lleida – Terraferma des del ben començament de l’escola.

Sempre hem pensat això: per tenir èxit en el món educatiu, a l’escola, l’ordre ha de ser així: primer, pares i mares, en segon lloc, el professorat i després, els alumnes. En cap cas estem parlant de la propietat de l’escola (que sí es dóna a bastantes escoles), ni en la direcció pedagògica o econòmica d’aquestes institucions. En posar la primera atenció a les famílies, entenem que estem centrant en el seu nucli tot el que fa referència a l’educació dels seus fills: ells en són els primers responsables i, al cap i a la fi, seran els seus pares tota la vida i ningú els podrà traure aquella estimació que no té límits pels seus fills, tinguin l’edat que tinguin.

Hi ha uns quants estudis que corroboren que l’èxit escolar depèn en bona mida de la satisfacció personal de l’alumne. Els estudis de neurociència avalen aquesta tesi que reforça la idea que, com més contents, més feliços estan els alumnes, més treball i millors resultats s’obtenen. I bona part d’aquest èxit, d’aquesta satisfacció, és que les famílies i l’escola vagin a una cap al mateix objectiu, que no és un altre que els fills. És quan hi ha contradiccions, diferents punts de vista sense contrastar, crítiques i murmuracions sense fonament, que els fills -que són al mig i són el centre del procés educatiu personal- no veuen coherència entre el que se’ls demana a l’escola i a casa. La unitat -que és perfectament compatible amb la discrepància- és bàsica per a l’èxit.

Sovint sentim a la nostra escola, que tenim pares molt alineats amb el projecte educatiu. Habitualment els responem que tenim de tot, com a tot arreu, però amb una única diferència: a la nostra escola procurem estar en constant contacte amb les famílies per aconseguir un projecte educatiu comú i personalitzat per als seus fills. Cadascú, al seu lloc: les famílies porten la part educativa a casa, en consonància amb l’escola -i no intenten governar i dir què s’ha de fer al col·legi perquè no són els experts- i l’escola, portant la part instructiva i educativa en consonància amb el que volen les famílies. Això equival a èxit garantit. I com es fa? Parlant amb les famílies. Es procura parlar personalment amb cada família cada trimestre, hi ha una reunió trimestral formativa i orientativa, es procura compartir amb les famílies tots aquells moments festius escolars, són informades de sessions específiques sobre l’educació per a les edats dels seus fills, se’ls convida a estar presents a sessions escolars, etc.

Els pares i les mares -en el seu lloc, lògicament- els primers; la formació personal i professional dels professors, en el segon lloc i, com a resultat d’aquesta fórmula, l’èxit personal dels alumnes que, insistim, no és només l’èxit quan a resultats acadèmics sinó èxit en el seu desenvolupament educatiu, com a persona.

Lideratge ètic
Noticia