Lidera+

El lideratge ètic com a camí cap a l'excel·lència

A l'espai d'Arabell s'aplica aquest projecte de desenvolupament personal que busca l'excel·lència educativa de les alumnes mitjançant la seva formació en un lideratge ètic que ajudi, no només al desenvolupament personal de cada alumna, sinó al desenvolupament del seu potencial recolzant-se en els seus talents individuals .

La missió de les professores és dotar les alumnes de la capacitat per exercir aquest paper de lideratge amb unes eines, valors i coneixements determinats perquè el seu treball arribi a bon port.